Osmanlı'da Eğlence
İstanbul'un Sosyal ve Kültürel Hayatından Manzaralar

Özgü Çilli, bu değerli araştırmasında, dinî mensubiyetin şekillendirdiği farklı yaşam gelenekleri ile eğlenceler arasındaki ilişkileri, kadınların bu etkinlikler üzerinden sosyal hayata dahil olma imkân ve çabalarını, modernleşme hareketinin eğlence hayatında yarattığı değişimleri, yönetimin ve aydınların bu yeni süreçteki rol ve tutumlarını aktarıyor. Osmanlı döneminde İstanbul’un eğlence hayatını ele alırken, çalışmasının merkezine sosyal ve kültürel etkinlikler içindeki insanı yerleştiriyor. Bir anlamda Karagöz’den ziyade, Karagöz üzerinden Karagöz’e giden seyirciyi anlatıyor.

Osmanlı’da Eğlence, tüm dinî, etnik, sosyal statü çeşitliliği içinde İstanbul toplumunun kültürel beslenme kanallarını, eğlence dünyasını bize canlı biçimde sunuyor.

Özgü Çilli, bu değerli araştırmasında, dinî mensubiyetin şekillendirdiği farklı yaşam gelenekleri ile eğlenceler arasındaki ilişkileri, kadınların bu etkinlikler üzerinden sosyal hayata dahil olma imkân ve çabalarını, modernleşme hareketinin eğlence hayatında yarattığı değişimleri, yönetimin ve aydınların bu yeni süreçteki rol ve tutumlarını aktarıyor. Osmanlı döneminde İstanbul’un eğlence hayatını ele alırken, çalışmasının merkezine sosyal ve kültürel etkinlikler içindeki insanı yerleştiriyor. Bir anlamda Karagöz’den ziyade, Karagöz üzerinden Karagöz’e giden seyirciyi anlatıyor.

“İnsanların sadece kendi hemcinsleriyle sosyalleşebildiği Osmanlı toplumunda eğlence dönemlerinde bahşedilen geçici özgürlüğü içselleştirememiş bireylerin davranışlarının bir uçtan diğer uca savrulabildiği görülür. Yüzyıllar boyunca geleneksel gösterilerde, bastırılmış her türlü duygunun serbestçe dışavurumuna alışan ve bu gösterileri seyirci olarak izlemeleri konusunda herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmayan bireyler, 19. yüzyılın modernleşmiş dünyasına özgü yeni kültürel ortamlarda da önceleri eski alışkanlıklarını muhafaza etmeye çalışmıştır. Ancak bu yeni hayatın adab-ı muaşeret kuralları yavaş yavaş kendilerini dayatmış, eğlence esnasında her şeyin mubah görülmesi olgusu, yerini belli bir görgüye bırakmıştır.”
Özgü Çilli

1979’da Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği’nde lisans, aynı üniversitenin Sanat Tarihi Bölümü’nde yüksek lisans ve Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora yaptı. Osmanlı döneminde İstanbul, gayrimüslimler ve turizm konularında çalışmalarını devam ettirmektedir.

Kitabın Adı Osmanlı'da Eğlence
Alt Başlık İstanbul'un Sosyal ve Kültürel Hayatından Manzaralar
ISBN 9789750535123
Kapak Abdullah Fréres, İstanbul Üniversitesi, II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri, NEKYA90828/45
Yayın No İletişim - 3311
Dizi Tarih - 176
Alan Tarih
Sayfa 408 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Perakende Satış Fiyatı 285,00 TL
Baskı 2. baskı - Ekim 2023 (1. baskı - Temmuz 2023)
Yazar Özgü Çilli
Editör Ahmet İnsel
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Berkay Üzüm
Dizin Erdi Galata, Mehmet Atala
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit
Osmanlı’da eğlence ve sosyal hayat
Özgü Çilli, Osmanlı modernleşme serüveninin en önemli ayağı olan kültür ve sosyal hayatı detaylı araştırmalar eşliğinde ele alırken, Osmanlı’yı anlatan romanlara fon olan mekanlardan bazı manzaraları okurla buluşturuyor. Bir yandan da bir imparatorluğa asırlar boyunca payitaht olmuş bir şehrin toplumsal cinsiyet ve aidiyet ekseninde sosyokültürel panoramasını ortaya çıkarıyor.
29.07.2023 - Artı Gerçek

Osmanlı’da Eğlence – İstanbul’un Sosyal ve Kültürel Hayatından Manzaralar
“Osmanlı'da Müslüman ve gayrimüslim toplulukların eğlenceleri hem esas hem de şekil yönünden birbirine oldukça benzer. Beni çalışmam esnasında en çok şaşırtan şey de bu durum oldu. Eğlenceler arasındaki benzerliğin sebebi, Osmanlı yönetiminin dinî günlerde halkın dilediği gibi eğlenmesine verdiği önem. Kurban bayramı ya da karnaval kutlamasının bu açıdan devletin gözünde bir farkı yok.”
21.09.2023 - K24