François Georgeon

1942'de doğdu. École des langues Orientales'i bitirdi. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) bünyesindeki "Türk ve Osmanlı Araştırmaları Bölümü'nün yöneticisidir. Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye tarihi üzerine çalışmaları olan Georgeon'un Türkçede yayımlanmış başlıca eserleri şunlardır: Aux origines du nationalisme turc, Yusuf Akçura (1876-1935), Paris. 1980 [Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri: Yusuf Akçura (1876-1935), çev. Alev Er, Tarih Vakfı Yurt Yayınlan, 1998]; Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri (Paul Du-mont'la birlikte), çev. Ali Berktay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999; Doğu'da Kahve ve Kahvehaneler, (yay. haz.), çev. Meltem Atik-Esra Özdoğan, YKY, 1999; Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşamak (Paul Dumont'la birlikte), çev. Maide Selen, İletişim Yay., 2000; Doğu'da Mizah, (yay. haz.), çev. Ali Berktay, YKY, 2001; Osmanlı-Türk Modernleşmesi (1900-1930) Seçilmiş Makaleler, çev. Ali Berktay, YKY, 2006.