François Georgeon

Paris Centre National de la Recherche Scientifique’ten (Paris Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi) emekli araştırma direktörü. Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye tarihi üzerine çalışmaları olan Georgeon’un Türkçede yayımlanmış başlıca eserleri şunlardır: Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri (Paul Dumont’la birlikte), çev. Ali Berktay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996; Doğu’da Kahve ve Kahvehaneler (Hélène Desmet’le birlikte yay. haz.), çev. Meltem Atik–Esra Özdoğan, YKY, 1999; Osmanlı İmparatorluğunda Yaşamak (Paul Dumont’la birlikte yay. haz.) çev. Maide Selen, İletişim Yayınları, 2000; Doğu’da Mizah (Irène Fenoglio’yla birlikte yay. haz.), çev. Ali Berktay, YKY, 2000; Osmanlı-Türk Moderleşmesi (1900-1930) Seçilmiş Makaleler, çev. Ali Berktay YKY, 2006; Sultan Abdülhamid, çev. Ali Berktay, Homer Kitabevi, 2006, ikinci basım, İletişim Yayınları, 2012; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da Ramazan, çev. Alp Tümertekin, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2018; Osmanlı İmparatorluğu ve Jön Türk Devrimi (Noémi Lévy-Aksu’yla birlikte yay. haz.), çev. Rıdvan Yüksel, Timaş Yayınları, 2022; Rakının Ülkesinde Osmanlı İmparatorluğu’ndan Erdoğan Türkiyesi’ne Şarap ve Alkol (14.-21. Yüzyıllar), çev. Renan Akman, İletişim Yayınları, 2023.