Balkanlar’dan Magrip’e, Kafkaslar’dan Arabistan’a kadar uzanan bir imparatorlukta yaşamak, mezheplerle dinlerin; şivelerle dillerin; kökenlerle halkların ve törelerle yaşam biçimlerinin olağanüstü farklılık gösterdiği karmakarışık bir dünyada yaşamaktır. Ve tabii, dinin ağırlığıyla; aile, tarikat, lonca, cemaat gibi gruplaşmaların kaçınılmaz önemiyle; mübadele, oyun, tören, bayram gibi yoğun toplumsallık biçimleriyle belirlenmiş bir toplumun içinde yaşamaktır.

Balkanlar’dan Magrip’e, Kafkaslar’dan Arabistan’a kadar uzanan bir imparatorlukta yaşamak, mezheplerle dinlerin; şivelerle dillerin; kökenlerle halkların ve törelerle yaşam biçimlerinin olağanüstü farklılık gösterdiği karmakarışık bir dünyada yaşamaktır. Ve tabii, dinin ağırlığıyla; aile, tarikat, lonca, cemaat gibi gruplaşmaların kaçınılmaz önemiyle; mübadele, oyun, tören, bayram gibi yoğun toplumsallık biçimleriyle belirlenmiş bir toplumun içinde yaşamaktır. Osmanlı’da toplumsallaşma, nerede, nasıl ve kimler arasında olurdu? Neler konuşulurdu? Ramazan eğlencelerine Yahudiler ya da Hıristiyanlar katılır mıydı? Doğu Anadolu’daki Ermeni çocukları hangi oyunları oynarlardı? Nasıl İzmir’de bir Fransız olunurdu? Kimler Türkçe konuşurdu? 1900‘lü yıllarda Selânik halkı hangi sporlarla uğraşırdı? Kabadayıların, külhanbeylerinin toplumdaki işlevleri nelerdi? Elinizdeki kitap bu sorulara cevap vermeye çalışıyor. Bir yandan da, “Osmanlı hayatı son iki yüzyılda Batı’nın ve milliyetçiliklerin etkisiyle nasıl evrildi? Bireyin yeri neydi? Farklı halklar gündelik hayata uyum sağlayabildiler mi? Osmanlılar gerçekten birlikte mi yaşadılar, yoksa sadece yan yana mı yaşadılar?” gibi soruları akla getiriyor. Son iki yüzyılda Osmanlı’da toplumsal hayatın akışını kitabın akışını izleyerek yakalayabilirsiniz.

Kitapta yer alan bölümler
Dünyaya Açılma ya da Kapanma: Osmanlı İmparatorluğu’nda İslâmi Tasavvuffun Toplumsallık Biçimlerine Bir Yaklaşım Thierry Zarcone
İmparatorluktan Cumhuriyete İstanbul’da Ramazan François Georgeon
Geçen Yüzyılda İstanbul’da Kabadayılar ve Külhanbeyleri Server Tanilli
20. Yüzyıl Sonunda Selânik’te Kenlik Bilinci ve Belediyeyle İlgili Alexandra Yerolympos
Yüzyıl Dönemecinde Selânik’te Seçkin Sporları ve Sporcu Seçkinler Meropi Anastassiadou
1900’lere Doğru İzmir’de Bir Yahudi Ailesinin Portresi Henri Nahum
İzmir’de Avrupalı Koloniler ve Etnik- Dini Cemaatler, Birlikte Varolma ve Toplumsallık Ağları (18. Yüzyıl Sonu 19. Yüzyıl Ortası) Marie- Carmen Smyrnelis
Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni Gençlerinin Oyunları Anahide Ter Minassian
Bir Misyoner Hastanesinin Çevresindeki Küçük Dünya: Urfa 1897-1922 Hans-Lukas Kieser
19. Yüzyılda Osmanlı Balkanlarında Türkçe Konuşmak Bernard Lory
Konuşma Johann Strauss
Hanlar ya da Osmanlı Kentinde Yabancı Işık Tamdoğan- Abel
Başkasının Mekânına Gitmek: Yunan Toplumunda Ziyaret Maria Couroucili

1942'de doğdu. École des langues Orientales'i bitirdi. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) bünyesindeki "Türk ve Osmanlı Araştırmaları Bölümü'nün yöneticisidir. Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye tarihi üzerine çalışmaları olan Georgeon'un Türkçede yayımlanmış başlıca eserleri şunlardır: Aux origines du nationalisme turc, Yusuf Akçura (1876-1935), Paris. 1980 [Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri: Yusuf Akçura (1876-1935), çev. Alev Er, Tarih Vakfı Yurt Yayınlan, 1998]; Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri (Paul Du-mont'la birlikte), çev. Ali Berktay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999; Doğu'da Kahve ve Kahvehaneler, (yay. haz.), çev. Meltem Atik-Esra Özdoğan, YKY, 1999; Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşamak (Paul Dumont'la birlikte), çev. Maide Selen, İletişim Yay., 2000; Doğu'da Mizah, (yay. haz.), çev. Ali Berktay, YKY, 2001; Osmanlı-Türk Modernleşmesi (1900-1930) Seçilmiş Makaleler, çev. Ali Berktay, YKY, 2006.

Strasbourg’da Türkiyat profesörü. Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki toplumsal ve kültürel akımlar konusunda uzman. 19. yüzyılın sonlarında Selânik’teki Yahudilerin ekonomik rolleri ve farmasonlar üzerine birçok inceleme kaleme aldı. Mustafa Kemal (Brüksel, 1983) ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyalist Hareketler (İstanbul, 1977)[Georges Haupt ile birlikte] adlı kitapların yazarı.

Kitabın Adı Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşamak
Alt Başlık Toplumsallık Biçimleri ve Cemaatlerarası İlişkiler
Orijinal Adı Vivre dans l'Empire ottaman
ISBN 9789754707892
Yayın No İletişim - 633
Dizi Tarih - 11
Alan Tarih
Sayfa 423 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 307 gr
Perakende Satış Fiyatı 89,50 TL
Baskı 6. baskı - Ağustos 2018 (1. baskı - Eylül 2000)
Çeviren Maide Selen
Kapak Fatoş Gencosman
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Serap Yeğen
Derleyen François Georgeon, Paul Dumont
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset