Işık Tamdoğan- Abel

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu. Osmanlı İmaparatorluğu tarihçisi. CNRS'te araştırma görevlisi ve Marie-Carmen Smyrnelis'le birlikte Ecole des >Hautes Etudes en Sciences Sociales'te verdiği tarih tezinin başlığı "Bir Osmanlı Şehrinin Şehirleşme Tarzları. Kadı Kayıtlarına Göre XVII. Yüzyılda Adana Sakinleri". Osmanlı toplumunda toplumsal bağlar ve adalet üzerinde çok sayıda makale ve araştırmanın yazarıdır.