Almanca Seyahatnamelerde Osmanlı Şehirleri (1850-1912)

Aysel Kaya, Almanca Seyahatnamelerde Osmanlı Şehirleri 1850-1912 ’de, 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın başı arasında farklı amaçlarla Osmanlı İmparatorluğu’nu ziyaret etmiş Alman ve Avusturyalı seyyahların izini sürerek alana önemli bir katkıda bulunuyor.

Seyahatnameler tarihyazımında kaynak olarak pek sık kullanılmasa da, gerçekte yazıldıkları döneme dair son derece zengin bir bilgi, gözlem ve izlenim dağarcığı sunabiliyorlar. Aysel Kaya, Almanca Seyahatnamelerde Osmanlı Şehirleri 1850-1912 ’de, 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın başı arasında farklı amaçlarla Osmanlı İmparatorluğu’nu ziyaret etmiş Alman ve Avusturyalı seyyahların izini sürerek alana önemli bir katkıda bulunuyor. Kimi haber edinme ve casusluk amacıyla, kimi de bilimsel araştırma ya da yeni yerler keşfetme merakıyla ülkeye gelen kişilerin gözünden ekonomiden coğrafyaya, sosyal yaşamdan mimariye ayrıntılı tasvirlerde bulunuyor. Ortaya, hayatın her alanında modernleşme sınavı verirken sıkı bir dönüşümden geçen Osmanlı toplumunun dinamik ve canlı bir portresi çıkıyor.

“Bu kitabın yazımında ele alınan seyahatnameler, birçok disiplini kapsayan oldukça geniş bir dönem panoraması sunuyorlar. Özellikle 1850-1912 yılları arasında Osmanlı toplumunun şehirdeki ve kırsaldaki gündelik hayatının, diğer devletlerle ilişkilerinin ve ülkenin ekonomik yapısının anlaşılması bakımından bu seyahatnameler önemli yer tutuyorlar. Kitapta ‘seyahatname’ olarak adlandırılsa da, bunların aslında sıradan eserler olmadığını vurgulamak gerekir. Zira bu eserleri yazanlar, yani ‘seyyahlar’ sıradan insanlar değildi. Dönemin Osmanlı toplumunu ve Anadolu’yu derinlemesine bir bakışla anlatmışlardı.”
AYSEL KAYA

Eskişehir’de doğdu. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Programı’ndan mezun oldu. Bir süre turizm sektöründe çalıştı. Ardından Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Alanıyla ilgili birçok makale ve kitap bölümü yazdı. Dilara ve Soyhan adında iki evlat sahibi olan yazar, halen Anadolu Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

Kitabın Adı Almanca Seyahatnamelerde Osmanlı Şehirleri (1850-1912)
ISBN 9789750531736
Kapak Bursa çarşısında Türk satıcılar, yaklaşık 1900 (anonim)
Yayın No İletişim - 3065
Dizi Tarih - 156
Alan Tarih
Sayfa 284 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 192,00 TL
Baskı 1. baskı - Eylül 2021
Yazar Aysel Kaya
Editör Bahar Siber
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ekin Deniz Kuzu
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit