Erken Modern Osmanlı’da Deliler ve Delilik

Hem merak hem korku uyandıran, psikiyatriden çeşitli sanat dallarına geniş bir yelpazenin konusu olmuş delilik ve delileri Rüya Kılıç, erken modern dönem Osmanlı’da inceliyor. Delilerin teşhis edilmesi, delilik alametleri, tedavi yöntemleri gibi tıbbın konuya yaklaşımının yanı sıra toplumun delilere bakış açısını da ihmal etmiyor. Osmanlı’da dinin, delilere muameledeki etkisini de siyasi iktidarın delilere olan tavrını da dikkate alıyor. Modern psikiyatri öncesiyle günümüzdeki delilik “tanımlarının” farklılığını da mercek altına alan Erken Modern Dönem Osmanlı’da Delilik ve Deliler, yazarının deyimiyle “bir sessizliği” deliyor, ilgi duyulan ancak üzerine çok çalışılmamış bir alana ışık tutuyor.

Hem merak hem korku uyandıran, psikiyatriden çeşitli sanat dallarına geniş bir yelpazenin konusu olmuş delilik ve delileri Rüya Kılıç, erken modern dönem Osmanlı’da inceliyor. Delilerin teşhis edilmesi, delilik alametleri, tedavi yöntemleri gibi tıbbın konuya yaklaşımının yanı sıra toplumun delilere bakış açısını da ihmal etmiyor. Osmanlı’da dinin, delilere muameledeki etkisini de siyasi iktidarın delilere olan tavrını da dikkate alıyor. Modern psikiyatri öncesiyle günümüzdeki delilik “tanımlarının” farklılığını da mercek altına alan Erken Modern Dönem Osmanlı’da Delilik ve Deliler, yazarının deyimiyle “bir sessizliği” deliyor, ilgi duyulan ancak üzerine çok çalışılmamış bir alana ışık tutuyor.

“[...] delilik bir kişi için sürgün gerekçesi daha sonra aynı kişi hakkında merhamet talebiyle affedilme gerekçesi olarak karşımıza çıkabiliyor. Kaldı ki sıklıkla vurgulanan merhamet sınırsız ve karşılıksız değildi. Kısaca ifade edecek olursak, yapılan, sadece Osmanlı’da deliler ve delilikle ilgili yüzeysel ve genelleyici yargılara varmak yerine bunları anlamaya ve anlatmaya yönelik sınırlı bir çabadan ibarettir.”
RÜYA KILIÇ

“Osmanlı Devleti’nde Seyyidler ve Şerifler” başlıklı doktora çalışmasını 2000’de tamamladı (Osmanlı’da Seyyidler ve Şerifler, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2005). Aynı zamanda muhtelif yerli ve uluslararası dergilerde Türk kültür tarihiyle ilgili yayımlanmış makaleleri bulunuyor. Deliler ve Doktorları: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Delilik (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2014), İntiharın Tarihi: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyette İstemli Ölüm Halleri (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2018) ile Hasta, Doktor ve Devlet: Osmanlı Modern Tıbbında Hastalıkla Mücadelenin Bitmemiş Hikâyeleri (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2020) adlı eserleri yayımlanan Kılıç, çalışmalarını ağırlıklı olarak Türk psikiyatri ve psikoloji tarihine dayalı olarak Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde sürdürüyor.

Kitabın Adı Erken Modern Osmanlı’da Deliler ve Delilik
ISBN 9789750535338
Kapak Görseli Toptaşı Bimarhânesi’nde bir grup erkek hasta, Müessesât-ı Hayriye-i Sıhhiye Müdüriyeti (Direction Générale de L’assistance Publique de Constantinople), İstanbul: Matbaa-i Arşak Garoyan, 1327/1911.
Yayın No İletişim - 3324
Dizi Tarih - 178
Alan Psikoloji, Sosyoloji, Tarih
Sayfa 180 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 155,00 TL
Baskı 2. baskı - Haziran 2024 (1. baskı - Ağustos 2023)
Yazar Rüya Kılıç
Editör Merve Öztürk
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit