Rüya Kılıç

“Osmanlı Devleti’nde Seyyidler ve Şerifler” başlıklı doktora çalışmasını 2000’de tamamladı (Osmanlı’da Seyyidler ve Şerifler, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2005). Aynı zamanda muhtelif yerli ve uluslararası dergilerde Türk kültür tarihiyle ilgili yayımlanmış makaleleri bulunuyor. Deliler ve Doktorları: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Delilik (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2014), İntiharın Tarihi: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyette İstemli Ölüm Halleri (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2018) ile Hasta, Doktor ve Devlet: Osmanlı Modern Tıbbında Hastalıkla Mücadelenin Bitmemiş Hikâyeleri (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2020) adlı eserleri yayımlanan Kılıç, çalışmalarını ağırlıklı olarak Türk psikiyatri ve psikoloji tarihine dayalı olarak Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde sürdürüyor.