Thierry Zarcone

İslam ve Orta Asya düşünce akımları uzmanı, CNRS'de araştırma görevlisidir. Eserleri arasında Mystiques, phiolosophes et francs-maçons en Islam (1994) adlı kitabı önemli bir çalışmadır.