Henri Nahum

1928 yılında İzmir’de doğdu. Baba tarafından ailesi Manisalı’dır. Aile Türk ordusunun İzmir’e girişinden sonra Yunanlar şehirden kaçarken çıkan İzmir yangını sırasında Manisa’dan İzmir’e göç etti. Anne tarafından ailesi olan Pontremoli birçok kuşaktan beri İzmir’e yerleşmiş bir haham ailesidir. Henri Nahum’un anne ve babası Alyans okullarında öğretmendiler. İzmir’den Fas’a atandıktan sonra 1935 yılında İzmir’den ayrıldılar. Henri Nahum ilk ve orta öğrenimini Rabat’ta yaptı. Daha sonra tıp öğrenimi görmek üzere Paris’e gitti. Hekimlik alanındaki çalışmalarını Paris Tıp Fakültesi’nde profesör olarak görev yaptıktan sonra noktaladı. Daha sonra tarih öğrenimi gördü. 1995 yılında Sorbonne Üniversitesi’nde “19. ve 20. Yüzyılda İzmir Yahudileri” konulu bir doktora tezi verdi. Bu tezi hazırlarken Alyans arşivleri, Fransa Dışişleri Bakanlığı arşivleri, Paris, İzmir, Ankara ve Kudüs kütüphane ve arşivlerinde dönemin Fransız ve Yahudi basınını inceledi. Ayrıca İzmir’de yaşamış birçok kişi ile mülakatlar yapan Nahum 2019 yılında hayatını kaybetti.