İzmir Yahudileri
19.-20. yüzyıl

İzmir Yahudileri’nde hem bir şehrin tarihini, hem de Yahudi cemaatinin İzmir’de yaşadığı ilginç serüven ve mücadelesi akıcı bir dille, canlı ve ayrıntılı bir üslupla anlatılıyor.

Henri Nahum’a ait bu titiz çalışma, II. Abdülhamit’in tahta çıkışından II. Dünya Savaşı’na kadar geçen 60 yıllık sürede bir şehri, İzmir’i ve bir dönem şehre damgasını vuran bir cemaati, Yahudi cemaatinin tarihini aydınlatıyor. İzmir, Osmanlı İmparatorluğu’nun çok cemaatli yapısının en karakteristik şehirlerinden biriydi. Türkler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Frenk toplumları bir arada yaşıyordu. Keza İzmir Avrupa’nın iktisadi ve kültürel etkisinin en etkili ve çabuk görüldüğü şehirlerden biriydi. Bu şehir, cemaatler arasındaki ilişkileri, Osmanlı iktidarının rolünü ve devlet yapısını incelemede imparatorluğun diğer şehirlerine oranla daha geniş olanaklar sunmaktaydı.

İzmir Yahudileri’nde hem bir şehrin tarihini, hem de Yahudi cemaatinin İzmir’de yaşadığı ilginç serüven ve mücadelesi akıcı bir dille, canlı ve ayrıntılı bir üslupla anlatılıyor.

“Bir Yahudi ‘ulusu’nun yapılanması, imparatorluğun diğer milletleri arasındabir millet... Abdülhamit Osmanlılığı’na, sonra da İttihatçı Osmanlılığa katılma... Avrupa etkisi, (...) Siyonizm hareketi... Cumhuriyet’in Türkiye Yahudilerini (...) dönüştürme hareketi. 1922’den sonra İzmir’de kalan tek gayrimüslim cemaati Yahudi cemaati oldu. Yahudilerin coşku ile karşıladıkları iktidarla ilişkiler cumhuriyetçi, yeni ulus-devlette nasıldı?Neden cemaatin çoğunluğu sonunda göç etmeyi tercih etti?”
HENRI NAHUM

1928 yılında İzmir’de doğdu. Baba tarafından ailesi Manisalı’dır. Aile Türk ordusunun İzmir’e girişinden sonra Yunanlar şehirden kaçarken çıkan İzmir yangını sırasında Manisa’dan İzmir’e göç etti. Anne tarafından ailesi olan Pontremoli birçok kuşaktan beri İzmir’e yerleşmiş bir haham ailesidir. Henri Nahum’un anne ve babası Alyans okullarında öğretmendiler. İzmir’den Fas’a atandıktan sonra 1935 yılında İzmir’den ayrıldılar. Henri Nahum ilk ve orta öğrenimini Rabat’ta yaptı. Daha sonra tıp öğrenimi görmek üzere Paris’e gitti. Hekimlik alanındaki çalışmalarını Paris Tıp Fakültesi’nde profesör olarak görev yaptıktan sonra noktaladı. Daha sonra tarih öğrenimi gördü. 1995 yılında Sorbonne Üniversitesi’nde “19. ve 20. Yüzyılda İzmir Yahudileri” konulu bir doktora tezi verdi. Bu tezi hazırlarken Alyans arşivleri, Fransa Dışişleri Bakanlığı arşivleri, Paris, İzmir, Ankara ve Kudüs kütüphane ve arşivlerinde dönemin Fransız ve Yahudi basınını inceledi. Ayrıca İzmir’de yaşamış birçok kişi ile mülakatlar yapan Nahum 2019 yılında hayatını kaybetti.

Kitabın Adı İzmir Yahudileri
Alt Başlık 19.-20. yüzyıl
Orijinal Adı Juifs de Smyrne
ISBN 9789754708042
Yayın No İletişim - 640
Dizi Tarih - 160
Alan Antropoloji
Sayfa 299 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 224,00 TL
Baskı 3. baskı - Nisan 2022 (1. baskı - Temmuz 1997)
Yazar Henri Nahum
Çeviren Estreya Seval Vali
Yayına Hazırlayan Rıfat N. Bali
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Asude Ekinci
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit