İzmir Yahudileri yayınına yeni başladığımız “İzmir Dizisi”nin ilk kitabı. Paris Tıp Fakültesi’nin seçkin bir profesörü olan Henri Nahum’a ait bu titiz çalışma, II. Abdülhamit’in tahta çıkışından II. Dünya Savaşı’na kadar geçen 60 yıllık sürede bir şehri, İzmir’i ve bir dönem şehre damgasını vuran bir cemaati, Yahudi cemaatinin tarihini aydınlatıyor.
İzmir Yahudileri yayınına yeni başladığımız “İzmir Dizisi”nin ilk kitabı. Paris Tıp Fakültesi’nin seçkin bir profesörü olan Henri Nahum’a ait bu titiz çalışma, II. Abdülhamit’in tahta çıkışından II. Dünya Savaşı’na kadar geçen 60 yıllık sürede bir şehri, İzmir’i ve bir dönem şehre damgasını vuran bir cemaati, Yahudi cemaatinin tarihini aydınlatıyor. Neden İzmir? Neden Yahudiler? İzmir Osmanlı İmparatorluğu’nun çok cemaatli yapısının en karakteristik şehirlerinden biriydi. Şam ve Kahire’de Arap nüfus egemenken, Selânik nüfusta çoğunluğun Yahudi cemaatinde olduğu tek kentti. İzmir ise tam bir dil, din, mezhep ve ulus mozayiği idi. Türkler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Frenk toplumları bir arada yaşıyordu. Bu şehir, cemaatler arasındaki ilişkileri, Osmanlı iktidarının rolünü ve devlet yapısını incelemede imparatorluğun diğer şehirlerine oranla daha geniş olanaklar sunuyor. Keza İzmir Avrupa’nın iktisadi ve kültürel etkisinin en etkili ve çabuk görüldüğü şehirlerden biriydi. İzmir Yahudileri’nde hem bir şehrin tarihi, hem de dağılan imparatorlukla çözülen-göçen- diğer cemaat yapılarının aksine, ayakta kalmayı başaran, uzun süre içine kapanık yaşadıktan sonra dünyaya açılan Yahudi cemaatinin İzmir’de yaşadığı ilginç serüven ve mücadelesi akıcı bir dille, canlı ve ayrıntılı bir üslûpla anlatılıyor.
1928 yılında İzmir'de doğdu. Baba tarafından ailesi Manisalı'dır. Aile Türk ordusunun İzmir'e girişinden sonra Yunanlılar şehirden kaçarken çıkan İzmir yangını sırasında Manisa'dan İzmir'e göç etti. Anne tarafından ailesi olan Pontremoli birçok kuşaktan beri İzmir'e yerleşmiş bir haham ailesidir. Henri Nahum'un anne ve babası Alyans okullarında öğretmendiler. İzmir'den Fas'a atandıktan sonra 1935 yılında İzmir'den ayrıldılar. Henri Nahum ilk ve orta öğrenimini Rabat'ta yaptı. Daha sonra tıp öğrenimi görmek üzere Paris'e gitti. Hekimlik alanındaki çalışmalarını Paris Tıp Fakültesi'nde profesör olarak görev yaptıktan sonra noktaladı. Daha sonra tarih öğrenimi gördü. 1995 yılında Sorbonne Üniversitesi'nde "19. ve 20. yüzyılda İzmir Yahudileri" konulu bir doktora tezi verdi. Bu tezi hazırlarken Alyans Arşivleri, Fransa Dışişleri Bakanlığı arşivleri, Paris, İzmir, Ankara ve Kudüs kütüphane ve arşivlerinde dönemin Fransız ve yahudi basınını inceledi. Ayrıca İzmir'de yaşamış birçok kişi ile mülakatlar yaptı. Halen Paris'te yaşamaktadır.
Kitabın Adı İzmir Yahudileri
Alt Başlık 19.-20. yüzyıl
Orijinal Adı Juifs de Smyrne
ISBN 9789754708042
Yayın No İletişim - 640
Dizi İzmir - 1
Alan Politika/Siyaset, Tarih, Sosyoloji, Antropoloji
Sayfa 299 sayfa
Baskı 2. baskı - Ekim 2000 (1. baskı - Temmuz 1997)
Yazar Henri Nahum
Çeviren Estreya Seval Vali
Editör Rıfat N. Bali
Kapak Ümit Kıvanç
Dizgi Remzi Abbas
Uygulama Suat Aysu
Düzelti Asude Ekinci
Dizin M. Cemalettin Yılmaz
Cilt Sena Ofset, Uğur Mücellit
Baskı Sena Ofset