Alexandra Yerolympos

Şehircilik Bölümü başasistanı. Yunanistan’daki Osmanlı egemenliğinin son dönemine ait şehircilik tarihi konusu üzerinde çalışmaktadır. The Replanning of Thessaloniki after the Fire of 1917 (Selânik, 1985-1986) adlı yapıtı ile ünlüdür.