Selânik 1850-1918

Bu kitapta Selânik’in “altınçağı” olan dönem ve bu dönemin sona erişiyle ilgili farklı bakış açıları, değişik kesitler bulacaksınız.

Bizans ve onu izleyen kısa bir Venedik yönetiminden sonra, dört yüzyılı aşkın bir süre Osmanlı yönetiminde kalan Selânik, sadece kozmopolit bir Balkan liman şehri değildi. Şehre hâkim rengini veren, büyük bir sefarad Yahudi cemaati burada yaşıyordu. 1850’den sonra Selânik, Osmanlı İmparatorluğu’nun en canlı merkezi oldu. II. Meşrutiyet’in ilânıyla sonuçlanacak süreç burada başladı. Bu kitapta Selânik’in “altınçağı” olan dönem ve bu dönemin sona erişiyle ilgili farklı bakış açıları, değişik kesitler bulacaksınız.

“Selânik, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, yavaş yavaş, reformcularla saltanat yandaşlarının kıyasıya mücadele ettikleri, çürüyen bir Osmanlı İmparatorluğu’nun en dinamik kutbu haline gelir. Doğu’yla Batı’yı birleştiren kavşak olarak, modern Avrupa’nın bilgilerine, tekniklerine, düşüncelerine ve âdetlerine açılır ve yüzyıllardır süregelen uyuşukluğundan sıyrılıp ateşli bir inşaat alanına dönüşür. Bu inşaat alanında farklı farklı topluluklar çalışsa da, başlıca zanaatkârlar, Fransızca’nın egemen olduğu yeni bir eğitim sistemiyle ‘yeniden doğan’ Yahudilerdir.”
GILLES VEINSTEIN

Kitapta yer alan bölümler
Selânik’in Gizemi Gilles Veinstein
Ah, Allegra Elias Petropoulos
İki Yüzyıl Arasında Kalan Bir Kent N.C. Moutsopoulos
Seküler Bir Paradoks Gilles Veinstein
Yenilenme Rena Molho
Ladino ve Judezmo Haim Vidal Sephia
Müslüman ve Dönme Selânik François Georgeon
Pastelas ve Fritadas Meri Badi
Selânik’in Yunanlıları Kirki Georgiadou
Solun, Bir Slav Kenti mi? Bernard Lory
Küçük Bir Ermeni Cemaati Anahid Ter Minasyan
Yörenin Batılıları Meropi Anastassiadou
Kozmopolit Bir Kentleşme Vassilis Colonas, Alexandra Yerolympos
Fabrika Bacalarından Tüten İlk Dumanlar Donald Quataert
Osmanlı Sosyalizminin Doğuşu Paul Dumont
Önce Fransızca Paul Dumont
Devrim Selânik’te Başlar Paul Dumont
Yıl 1912, Yunanlılar Kente Girer Bernard Lory
Dünya Savaşında G. TH. Vafopoulos
Yangının Rolü Alexandra Yerolympos

1945’te Paris’te doğdu. Tarih eğitimi yanında, Doğu Dilleri Okulu’nu bitirdi. 1988’de Toplum Bilimleri Yüksek Okulu’nda kendisi için kurulan “Osmanlı ve Türk Tarihi” kürsüsüne seçildi. Aynı yüksek okulda, Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi’yle ortak, Türk Alanı Üzerine Araştırmalar Merkezi’ni yönetiyor. Gilles Veinstein, 1999 yılında Collège de France’da, ilk defa açılan “Osmanlı ve Türk Tarihi” kürsüsüne seçildi. Turcica dergisinin yöneticiliğinin yanında, Osmanlı ve İslâm tarihi üzerine birçok kitap ve makalesi bulunuyor.

Yazarın Türkçe’de yayımlanmış eserleri: Selânik 1850-1918. Yahudilerin Kenti ve Balkanların Uyanışı (der. Gilles Veinstein, çev. Cüneyt Akalın, İletişim Yayınları, 1999) ve İlk Osmanlı Sefiri 28 Mehmet Çelebi’nin Fransa Anıları: Kafirlerin Cenneti (çev. Murat Aykaç Erginöz, Ark Yayınları, 2002)

Kitabın Adı Selânik 1850-1918
Orijinal Adı Salonique 1850-1918 La “ville des Juifs” et le réveil des Balkans
ISBN 9789750516467
Kapak Görseli 1920’lerin başında Selânikli İsrael ailesinin üç kuşağı birarada. Resmin solundaki anne, baba ve çocuk 1943’te Nazi temerküz kampında öldü. (Mişel İsrael’in kendi arşivi)
Yayın No İletişim - 539
Dizi Tarih - 87
Alan Tarih
Sayfa 376 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 330 gr
Perakende Satış Fiyatı 269,00 TL
Baskı 2. baskı - Eylül 2021 (1. baskı - Kasım 2014)
Derleyen Gilles Veinstein
Çeviren Cüneyt Akalın
Yayına Hazırlayan Can Belge
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Birhan Koçak
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset