Arapların 1915'i
Soykırım, Kimlik, Coğrafya

Arapların 1915’i - Soykırım, Kimlik, Coğrafya, Ermeni soykırımı çalışmalarına yeni bir bakış açısı kazandırıyor, soykırımın tarihlendiği 1915 ve sonrasını Arap coğrafyası açısından ele alıyor. Bunu yaparken tarihi de dahil ediyor, 1915’i “sabitlik”ten çıkarıp, daha öteye bakmamıza olanak sağlıyor.

Arapların 1915’i - Soykırım, Kimlik, Coğrafya, Ermeni soykırımı çalışmalarına yeni bir bakış açısı kazandırıyor, soykırımın tarihlendiği 1915 ve sonrasını Arap coğrafyası açısından ele alıyor. Bunu yaparken tarihi de dahil ediyor, 1915’i “sabitlik”ten çıkarıp, daha öteye bakmamıza olanak sağlıyor. Yeknesak bir soykırım anlayışı yerine, yerelliklere ve bu yerellik ilişkilerinin ortaya çıkardığı farklılıklara odaklanıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun Arap vilayetlerine tehcir edilen Ermenilerin karşılaştıkları politikalar, Ermeni soykırım anlatılarında her daim karşımıza çıkan çölün aynı zamanda bir hayatta kalma aracı olabilmesi, soykırımın bugüne değin süren etkileri, Arapların soykırım karşısındaki tutumları, soykırımda basın-yayın organlarının etkisi, zorla evlendirilen Ermeni kadınların ve yetim çocukların kurtuluşu ve kurtulamayışı gibi hususları içeren bu çalışma, Ermeni soykırımını ve sonrasını anlamak için yeni bir ufuk açıyor.

“Arapların 1915’i’ndeki yazılar bir bütün olarak okunduğunda Ermeni soykırımının Arap coğrafyasındaki seyrine ve sonrasına dair zengin bir tartışma sunuyorlar. Soykırım çalışmalarında bugüne kadar nispeten ihmal edilmiş bu bölgenin, Ermenilerin başına gelen felaketi ve sonrasını anlamak için büyük önem taşıdığının altını çiziyorlar. Arapların 1915’i daha genel bir perspektiften bakıldığında ise ileride yapılacak çalışmalar için bir çağrı niteliği taşıyor.”
YİĞİT AKIN

Kitapta yer alan bölümler
GİRİŞ Yiğit Akın
İTTİHATÇILIK, ARAP VİLAYETLERİNİ VE KÜRDİSTAN’I SEVİYOR MUYDU? Ermeni Soykırımı ve 1912-1916 Osmanlı Vatan Tasavvuru Üzerine Bazı Notlar Hamit Bozarslan
ARAPÇA GAZETELERDE ERMENİ SOYKIRIMI Nora Arissian
KORKUNUN PROPAGANDASI: ERMENİ SOYKIRIMINI BİR BEDEVİ ASİLZADESİNİN KALEMİNDEN OKUMAK Emre Can Dağlıoğlu
İMPARATORLUĞUN SONUNDAKİ ÇÖL: ERMENİ SOYKIRIMININ ÇEVRE TARİHİ Samuel Dolbee
SOYKIRIM SÜRESİNCE ARAPLARLA ZORLA EVLENDİRİLEN ERMENİ KADINLARIN ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ MESELESİ Anna Aleksanyan
EMİR FAYSAL BİN HÜSEYİN’İN 1918-1920’DE ERMENİ MÜLTECİLERE DAİR SİYASETİ Narine Margaryan
CİHAN HARBİ’Nİ HATIRLAMAK: ALEGORİ, YURTTAŞLIK ERDEMİ VE MUHAFAZAKÂR TEPKİ Keith David Watenpaugh
HARİCİ VATANDAŞLAR: FRANSIZ MANDASI SURİYESİ’NDE KİMLİK ETİKETLEME VE KİMLİK SÖYLEMİ (1920-1932) Victoria Abrahamyan
MUSA DAĞI ERMENİ DİRENİŞİ, 1939 GÖÇÜ VE ARAPLAR Şule Can
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN İYİLEŞMEYEN YARALARI: ERMENİSTAN, KÜRDİSTAN VE FİLİSTİN Rashid Khalidi

Dağlıoğlu, Stanford Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora öğrencisi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü ve Clark Üniversitesi Holokost ve Soykırım Çalışmaları Bölümü’nde lisansüstü çalışmaları yapan Dağlıoğlu, geç dönem Osmanlı ve Türkiye tarihinde egemen olmayan gruplar üzerinde çeşitli yayınlar yaptı. Halihazırda, geç dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda global kapitalistleşmenin finansal ağlar, sosyopolitik ilişkiler ve çevresel dönüşüm üzerindeki etkileri üzerine çalışıyor.

Kitabın Adı Arapların 1915'i
Alt Başlık Soykırım, Kimlik, Coğrafya
ISBN 9789750532238
Kapak Araplardan kurtarılan Ermeniler, yakl. 1915-1920 arası, Library of Congress, Prints & Photographs Division [LC-B2-4544-4]
Yayın No İletişim - 3088
Dizi Tarih - 157
Alan Tarih
Sayfa 284 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 214,00 TL
Baskı 1. baskı - Kasım 2021
Derleyen Emre Can Dağlıoğlu
Editör Merve Öztürk
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit