Osmanlı’da Marksizm ve Sosyalizm
Yeni Kuşak Çalışmalar

Son dönem Osmanlı sosyalist ve işçi hareketi üzerine çalışan akademisyenlerin çabalarıyla biçimlenen Osmanlı’da Marksizm ve Sosyalizm, hem imparatorluk “tebaası”nın sosyalizm ve Marksizmle kurduğu ilişkilerin ayrıntılarına yöneliyor hem de tarihyazımı açısından alanın katettiği mesafeyi tartışıyor.

Osmanlı sosyalist hareketinin farklı bileşenlerinin teorik öncülleri ve benimsedikleri siyasal stratejiyi oluşturan temel ilkeler durağan olmaktan ziyade sürekli olarak değişen ve evrilen bir biçime sahiptir. Bu bileşenler hem kendi fikrî ve örgütsel pratikleri hem Osmanlı sosyalizminin diğer bileşenleriyle olan etkileşimleri hem de uluslararası sosyalist ve işçi hareketindeki fikrî arayış ve stratejik yönelimlerden beslenmişler ve kendi yapılarını buna uygun biçimde dönüştürmüşlerdir. Gazete ve dergilerden sendikalara, işçi örgütlerinden tiyatro sahnelerine uzanan bir performansla...

Son dönem Osmanlı sosyalist ve işçi hareketi üzerine çalışan akademisyenlerin çabalarıyla biçimlenen Osmanlı’da Marksizm ve Sosyalizm, hem imparatorluk “tebaası”nın sosyalizm ve Marksizmle kurduğu ilişkilerin ayrıntılarına yöneliyor hem de tarihyazımı açısından alanın katettiği mesafeyi tartışıyor. Y. Doğan Çetinkaya’nın editörlüğünde İ. Arda Odabaşı, Stefo Benlisoy, Yaşar Tolga Cora, Bilge Seçkin Çetinkaya, Erol Ülker ve Mehmet Ö. Alkan’ın katkılarıyla...

“Bilhassa sulhun akdinden sonra, daha ziyade kesb-i şiddet eyleyecek olan sermaye hücumu karşısında bugünkünden daha zebun ve aciz bir vaziyetde kalmamak için toplum birer kitle halinde bulunmaya zaman gayib etmeksizin çalışmak elzemdir. Biz bu hususda elimizden gelen, hissemize düşen her vazifeyi ifaya hazırız. Binaenaleyh, sosyalizmin ceddi olan Karl Marx’ın bütün cihan sınıfı fakire ve say’isine karşı her zaman söylediği bir sözü biz de amelemize hitaben, yegâne çare-i reha olarak, bir daha tekrar edeceğiz: Birleşiniz!”

Kitapta yer alan bölümler
AKINTIYA KARŞI KÜREK ÇEKMEK Y. Doğan Çetinkaya
OSMANLICA MARKSİZM Y. Doğan Çetinkaya
KIZILLAŞAN TÜRKLER: OSMANLI’DA ERKEN TÜRK SOSYALİZMİ (1904-1910) İ. Arda Odabaşı
SOSYAL DEMOKRASİDEN DEVRİMCİ SENDİKALİZME: MEŞRUTİYET İSTANBUL’UNDA BİR İŞÇİ ÖRGÜTÜNÜN EVRİMİ Stefo Benlisoy
SOSYAL DEMOKRAT HINÇAK PARTİSİ’NİN İSTANBUL ÖĞRENCİ BİRLİĞİ VE DERGİSİ GAYDZ (1911-1914) Yaşar Tolga Cora
TİYATRO SAHNELERİNDE TÜRKÇE SOSYALİZM Bilge Seçkin Çetinkaya
1919 SEÇİMLERİNDE SOSYALİSTLER, NUMAN USTA VE MESLEKÎ TEMSİL Erol Ülker
BRÜKSEL’DEN İSTANBUL’A MANİFESTO ÜZERİNE NOTLAR... Mehmet Ö. Alkan

1975’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. İlk yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü, ikinci yüksek lisans derecesini Budapeşte’de Central European University, doktora derecesini de Hollanda’nın Leiden Üniversitesi’nden aldı. Halen İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesidir. 2012-2013 öğretim yılında Atina’da Panteion Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Tarih Bölümü’nde, 2019-2020 yıllarında da Londra Üniversitesi Birkbeck College’da misafir öğretim görevlisi olarak bulundu. 2011 yılından beri İstanbul Özgür Üniversite’de seminer dersleri veriyor. 2003-2008 yılları arasında Eğitim-Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi’nde yönetim kurulu üyesi, 2005-2007 arasında da Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nde parti meclisi üyesi olarak çalıştı. 2010-2021 arasında Tarih Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2013 yılından beri Türkiye ve Ortadoğu Forumu Vakfı (Özgür Üniversite) yönetim kurulu görevlerini yürütüyor. Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar dergisi eş genel yayın yönetmenidir. Tarih Vakfı Yurt Yayınları ve Toplumsal Tarih dergisi yayın kurulu üyesidir. 1908 Osmanlı Boykotu: Bir Toplumsal Hareketin Analizi (2004), The Young Turks and the Boycott Movement: Nationalism, Protest and the Working Classes in the Formation of Modern Turkey (2014), Osmanlı’yı Müslümanlaştırmak: Kitle Siyaseti, Toplumsal Sınıflar, Boykotlar ve Milli İktisat (1909-1914) (2015), Gelecek 1917: Tarih, Devrim, Kültür (2018-Foti Benlisoy ile birlikte) adlı kitapları ve Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim (2008), Ortadoğu: Direniş, Devrim, Emperyalizm (2014), Tanzimat’tan Günümüze Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi 1839-2014: Yeni Yaklaşımlar, Yeni Alanlar, Yeni Sorular (2015, Mehmet Ö. Alkan ile birlikte), 1917: Rusya’da Devrimde Devrim (2018, Mehmet Ö. Alkan ile birlikte) ve Osmanlı’da Marksizm ve Sosyalizm: Yeni Kuşak Çalışmalar (2021) adlı derlemeleri yayımlandı. Türkiye’nin toplumsal ve siyasal tarihi, toplumsal hareketler, Türk milliyetçiliği, Türkiye sol düşüncesi, Türkiye futbol tarihi ve sınıf hareketi üzerine yazdığı makaleler çok sayıda yabancı/yerli dergi ve kitaplarda yayımlandı.

Kitabın Adı Osmanlı’da Marksizm ve Sosyalizm
Alt Başlık Yeni Kuşak Çalışmalar
ISBN 9789750532412
Kapak Üsküp’te 1910 yılında yapılan 1 Mayıs kutlaması (İştirak dergisi)
Yayın No İletişim - 3104
Dizi Tarih - 158
Alan Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa 248 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 175,00 TL
Baskı 2. baskı - Şubat 2022 (1. baskı - Aralık 2021)
Derleyen Y. Doğan Çetinkaya
Editör Kerem Ünüvar
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit