Aslıhan Aykaç

1975’te İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra sosyoloji alanındaki yüksek lisans ve doktora derecelerini Binghamton Üniversitesi’nden (SUNY) aldı. Burada yazdığı doktora tezi 2009 yılında Yeni İşler, Yeni İşçiler adıyla İletişim Yayınları tarafından kitaplaştırıldı. 2014-2015 akademik yılını Fulbright bursiyeri olarak ABD’de Rutgers Üniversitesi’nde geçirdi, burada yürüttüğü çalışmalar The Political Economy of Employment Relations: Alternative Theory and Practice başlığıyla İngiltere’de, Dayanışma Ekonomileri: Üretim ve Bölüşüme Alternatif Yaklaşımlar başlığıyla Türkiye’de yayımlandı (Metis Yayınları, 2018). Halen Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalışmaya devam ediyor.