Devletin İşçisi Olmak
Nazilli Basma Fabrikası'nda İşçi Sınıfı Dinamikleri

Aslıhan Aykaç, Devletin İşçisi Olmak-Nazilli Basma Fabrikası’nda İşçi Sınıfı Dinamikleri’nde, kalkınma çabalarını içeren dönemi tüm dünyadaki gelişmelerle paralel biçimde inceliyor. Özellikle işçi sınıfı oluşumunu mercek altına alıyor; sınıf ilişkilerini devlet müdahaleleriyle birlikte düşünerek değerlendiriyor.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda, bağımsızlık mücadelesinin bir parçası olarak, tıpkı yeni ortaya çıkan diğer ulus-devletler gibi kendi kendine yetmenin ve çağdaşlaşmanın yollarını aradı. Bunun en önemli ayaklarından birini de hiç kuşkusuz iktisadi kalkınma oluşturuyordu. Aslıhan Aykaç, Devletin İşçisi Olmak-Nazilli Basma Fabrikası’nda İşçi Sınıfı Dinamikleri’nde, kalkınma çabalarını içeren dönemi tüm dünyadaki gelişmelerle paralel biçimde inceliyor. Özellikle işçi sınıfı oluşumunu mercek altına alıyor; sınıf ilişkilerini devlet müdahaleleriyle birlikte düşünerek değerlendiriyor. Çalışma özel olarak Nazilli Basma Fabrikası’nın kuruluş aşamasını ve bu aşamadaki koşulları, fabrikadaki işçi sınıfı dinamiklerini konu ediniyor, araştırma saha çalışmasıyla destekleniyor. Nazilli Basma Fabrikası örneğinden yola çıkarak Türkiye’nin modernleşme sürecinin iktisadi politikalarına ışık tutmayı hedefliyor.

“[...] bir fabrika hikâyesi anlatabilmek için belli bir tarihsel anda geçerli olan koşulları, üretilen metanın yerelden ulusala ve oradan da kapitalist dünya ekonomisine yayılan etki alanını, üretim sürecine dahil olan aktörlerin piyasayla ve birbirleriyle ilişkilerini anlamak gerekir. Bütün bu renkler ve dokular büyük resmi olmasa da resmin belli bir alanını derinlemesine kavramamıza yardımcı olur.”

1975’te İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra sosyoloji alanındaki yüksek lisans ve doktora derecelerini Binghamton Üniversitesi’nden (SUNY) aldı. Burada yazdığı doktora tezi 2009 yılında Yeni İşler, Yeni İşçiler adıyla İletişim Yayınları tarafından kitaplaştırıldı. 2014-2015 akademik yılını Fulbright bursiyeri olarak ABD’de Rutgers Üniversitesi’nde geçirdi, burada yürüttüğü çalışmalar The Political Economy of Employment Relations: Alternative Theory and Practice başlığıyla İngiltere’de, Dayanışma Ekonomileri: Üretim ve Bölüşüme Alternatif Yaklaşımlar başlığıyla Türkiye’de yayımlandı (Metis Yayınları, 2018). Halen Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalışmaya devam ediyor.

Kitabın Adı Devletin İşçisi Olmak
Alt Başlık Nazilli Basma Fabrikası'nda İşçi Sınıfı Dinamikleri
ISBN 9789750532405
Kapak Nazilli Basma Fabrikası işçileri bir geçit töreninde
Yayın No İletişim - 3103
Dizi Araştırma-İnceleme - 512
Alan Emek, Tarih, Politika/Siyaset, Kentleşme, Çevre ve Ekoloji, Ekonomi
Sayfa 183 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 141,00 TL
Baskı 1. baskı - Aralık 2021
Yazar Aslıhan Aykaç
Editör Merve Öztürk
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit