Hilal ile Haç Arasında Hayatlar
Ortaçağ Akdenizi'nde Ticaret ve Tüccarlar (1260-1291)

Ortaçağ Akdenizi’nde Memlûk Sultanlığı’nın, Kilikya Ermeni Krallığı’nın ve Bizans İmparatorluğu’nun etki alanındaki tüccarların faaliyetlerini, tüccar grupları ve siyasal yapılar arasındaki ilişkileri merkeze alan Hilal ile Haç Arasında Hayatlar, farklı siyasal güçlerin birbirleriyle kurdukları diplomatik ilişkilerde ticaretin rolünü, etkisini, bu etkilerin tüccarlar üzerinden ilerleyen dinamizmini Akdeniz’in olanca canlılığıyla aktarıyor.

Doğu Akdeniz önemli medeniyetlerin ve bu medeniyetlerin şekillendirdiği zengin bir sosyal hayatın beşiği olageldi. Ticaret, siyaset ve diplomasi bu zenginliği hem şekillendirdi hem de bu zenginliğin içinde şekillendi. Ortaçağ Akdenizi’nde Memlûk Sultanlığı’nın, Kilikya Ermeni Krallığı’nın ve Bizans İmparatorluğu’nun etki alanındaki tüccarların faaliyetlerini, tüccar grupları ve siyasal yapılar arasındaki ilişkileri merkeze alan Hilal ile Haç Arasında Hayatlar, farklı siyasal güçlerin birbirleriyle kurdukları diplomatik ilişkilerde ticaretin rolünü, etkisini, bu etkilerin tüccarlar üzerinden ilerleyen dinamizmini Akdeniz’in olanca canlılığıyla aktarıyor. Yalnızca ürün gruplarına, ticaret istatistiklerine odaklanmayan, bunların yanı sıra siyasal güçlerin yönlendirmelerini, ambargolarını, yasaklarını, teşviklerini de sosyal hareketliliğe etkisiyle beraber değerlendiren ayrıntılı bir tablo sunuyor.

“...bu çalışmada, Memlûk Sultanlığı’nın, Bizans İmparatorluğu ve Kilikya Ermeni Krallığı ile denizaşırı ticareti ve bu ticareti devam ettirmek için giriştiği diplomatik ilişkileri üzerinden Doğu Akdeniz’de gerçekleşen ticaret ve bu ticarette etkin tüccar grupları anlatılmıştır. (...)sevkiyatını yaptıkları ürünlere (köle, demir, kemere ve döşeme kerestesi), miktarlarına, mali karşılıklarına, tüccarların alışverişlerde kullandıkları sikkelere, taşımacılıkta yararlandıkları gemilerin çeşitlerine, gemilerin sahiplerine, rotalarına, sevkiyat gerçekleştirdikleri çeşitli limanlara, tüccarların ürünlerini indirdikten sonraki satış yöntemlerine ve çeşitli ortaklıklar başta olmak üzere uyguladıkları ticaret usullerine kadar birçok bilgiye ulaşılmıştır.”
AHMET USTA

Doğu Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 2009 yılında bölüm birincisi olarak yüksek şeref derecesiyle mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Doğu Akdeniz Araştırmaları programında yüksek lisansına başladı. Luca Zavagno ve Michael J.K. Walsh danışmanlığında hazırladığı Evidence of the Nature, Impact and Diversity of Slavery in 14th Century Famagusta başlıklı tez ile 2011 yılında bu programı tamamladı. İstanbul Üniversitesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Ebru Altan danışmanlığında çalışmalarını sürdüren Usta, Memlûk Sultanlığı’nın Bizans İmparatorluğu ve Kilikya Ermeni Krallığı ile Diplomatik ve Ticarî İlişkileri: Doğu Akdeniz Ticareti ve Tüccarlarına Yeni Bir Yaklaşım (1260-1291) başlıklı teziyle 2020 yılında doktor unvanını aldı.

2013-2017 tarihleri arasında TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından AYP - Araştırmacı Yetiştirme Projesi kapsamında desteklenen Usta, Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (AKMED) doktora sonrası araştırmacı olarak görev almakta ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ortaçağ Akdeniz tarihi, İslâm tarihi (12.-15. yüzyıllar), Ortaçağ’da ticaret ve diplomasi, Memlûk, Bizans ve Kilikya Ermeni Krallığı ilişkileri, Ortaçağ noter sistemi, Ortaçağ Kıbrıs tarihi, kölelik ve köle ticareti çalışma alanları arasında yer almaktadır.

Kitabın Adı Hilal ile Haç Arasında Hayatlar
Alt Başlık Ortaçağ Akdenizi'nde Ticaret ve Tüccarlar (1260-1291)
ISBN 9789750532597
Kapak Marino Sanudo Torsello, Biblioteca Apostolica Vaticana, VAT.LAT. 2972C. 11v.’den detay (akt. Curzi, Gaetano. “Allegoria dell’embargo e propaganda per le crociate nelle opere di Marin Sanudo il Vecchio.” Storia dell’arte, sayı 89, 1997, s. 9).
Yayın No İletişim - 3117
Dizi Tarih - 159
Alan Ekonomi, Tarih
Sayfa 272 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 186,00 TL
Baskı 1. baskı - Ocak 2022
Yazar Ahmet Usta
Editör Kerem Ünüvar
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Berkay Üzüm
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit