Ahmet Usta

Doğu Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 2009 yılında bölüm birincisi olarak yüksek şeref derecesiyle mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Doğu Akdeniz Araştırmaları programında yüksek lisansına başladı. Luca Zavagno ve Michael J.K. Walsh danışmanlığında hazırladığı Evidence of the Nature, Impact and Diversity of Slavery in 14th Century Famagusta başlıklı tez ile 2011 yılında bu programı tamamladı. İstanbul Üniversitesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Ebru Altan danışmanlığında çalışmalarını sürdüren Usta, Memlûk Sultanlığı’nın Bizans İmparatorluğu ve Kilikya Ermeni Krallığı ile Diplomatik ve Ticarî İlişkileri: Doğu Akdeniz Ticareti ve Tüccarlarına Yeni Bir Yaklaşım (1260-1291) başlıklı teziyle 2020 yılında doktor unvanını aldı.

2013-2017 tarihleri arasında TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından AYP - Araştırmacı Yetiştirme Projesi kapsamında desteklenen Usta, Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (AKMED) doktora sonrası araştırmacı olarak görev almakta ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ortaçağ Akdeniz tarihi, İslâm tarihi (12.-15. yüzyıllar), Ortaçağ’da ticaret ve diplomasi, Memlûk, Bizans ve Kilikya Ermeni Krallığı ilişkileri, Ortaçağ noter sistemi, Ortaçağ Kıbrıs tarihi, kölelik ve köle ticareti çalışma alanları arasında yer almaktadır.