Toplumsal Hareketler
Tarih, Teori ve Deneyim

Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim, önemini küçümsemeden ya da abartmadan toplumsal hareketleri tarihsel bir deneyimler bütünü olarak ele alıyor. İlla teorinin aynasında sınanıp başarılı olmuş örnekleri ile değil, insanların her gün itiraz ve yaratma azimleri ile yeniden biçimlendirdikleri örnekler olarak toplumsal hareketleri tartışıyor.

İçinde bulunduğumuz yüzyıl büyük bir alt üst oluşun belirginleştiği, coğrafya farkı gözetmeden tutuşup yayıldığı büyük yangınlara sahne olmaktadır. Toplumsal hareketler geçmişteki büyük devrimlerin illa benzeri ya da tekrarı olmaksızın, ancak etkisini daha fazla görünür hale getirerek canlılıklarını muhafaza ediyorlar. “Yeni” toplumsal hareketler aslında “eski”nin direnç mekanizmaları, itiraz sebepleri ya da karşı çıkış pratiklerine yaslanarak başka biçimler altında var oluyor. Dolayısıyla toplumsal hareketler, “yeni” tanımlamasına sıkıştırılıp bir yandan otantik bir hava verilen, diğer taraftan asla “eski”nin görkemine ulaşamayacağı için yeteri kadar kıymet verilmeyen ya da varlığı abartılı tariflere konu olan bir fenomen haline geliyor.

Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim, önemini küçümsemeden ya da abartmadan toplumsal hareketleri tarihsel bir deneyimler bütünü olarak ele alıyor. İlla teorinin aynasında sınanıp başarılı olmuş örnekleri ile değil, insanların her gün itiraz ve yaratma azimleri ile yeniden biçimlendirdikleri örnekler olarak toplumsal hareketleri tartışıyor. Yalnızca Batı’da değil, Balkanlar’dan Kore’ye, Tayvan’a, Filistin’e, Güney Amerika’ya uzanan bir coğrafyada; Via Campesina, Savaş Karşıtı Hareket, Hamas gibi örgütlü örneklerle; sendikal hareket, kadın hareketi, devrimlere eşlik eden tiyatro faaliyeti gibi toplumsal aktörlerin yüzünü gösterdiği mücadelelerle toplumsal hareketlerin dökümünü sunuyor.

 

 

Kitapta yer alan bölümler
Toplumsal Hareketler Derlenir Toplanır mı? Y. Doğan Çetinkaya
Tarih ve Kuram Arasında Toplumsal Hareketler Y. Doğan Çetinkaya
Pasifik Perspektifinde Toplumsal Hareketler: Çağdaş Radikal Siyasetin Soyağcı Üzerine Düşünceler Arif Dirlik
Devrim ve Küreselleşme: Chiapas’tan Seattle ve Ötesine Jhon Foran
Köklü Kozmopolitler ve Ulusötesi Aktivistler Sydney Tarrow
Toplumsal Hareketler Yirmi Birinci Yüzyıla Giriyor Charles Tilly
Yok olmanın Diyalektiği: Via Campesina ve Gıda Egemenliği Ahmet Bekmen
Foucault Aracılığıyla Direnişi Teorileştirmek ve Toplumsal Cinsiyeti Kavramsallaştırmak: İslamcı Politik Partilerde Kadın Aktivistlerin Durumu Sara Ababneh
Macaristan’da Toplumsal Hareketler: Bir Taslak Gabor Halmai, Ferenc Laczó
Türkiye’de Örgütlü Emek Hareketinin Tarihi Üzerine Görkem Doğan
Güney Kore’nin Minjungu ve Minjung Hareketi Dongyoun Hwang
Bir Değişim Siyaseti: Otoriter Yönetim Sonrası Tayvan’da Refah, Kimlik ve Toplumsal Hareketler Ya-Chung Chuang
Yugoslavya’da 1968 ve 1971 Öğrenci Hareketleri: Komünist Gençleştirmenin İki Hatası Marko Zubak
Savaş Karşıtı Hareket: Yeniden Vietnam Sendromu Foti Benlisoy
Ezilenlerin Şenliğinde Sahne Almak: Toplumsal Hareketler ve Tiyatro Bilge Seçkin Çetinkaya
Filistin’den Bir Toplumsal Hareket: Hamas Erhan Keleşoğlu
Hareket ve Kurumsallaşma Arasında Türkiye’de Kadın Mücadelesi: Eşitlik, Özgürlük, Farklılık İlkay Yılmaz

1975’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. İlk yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü, ikinci yüksek lisans derecesini Budapeşte’de Central European University, doktora derecesini de Hollanda’nın Leiden Üniversitesi’nden aldı. Halen İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesidir. 2012-2013 öğretim yılında Atina’da Panteion Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Tarih Bölümü’nde, 2019-2020 yıllarında da Londra Üniversitesi Birkbeck College’da misafir öğretim görevlisi olarak bulundu. 2011 yılından beri İstanbul Özgür Üniversite’de seminer dersleri veriyor. 2003-2008 yılları arasında Eğitim-Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi’nde yönetim kurulu üyesi, 2005-2007 arasında da Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nde parti meclisi üyesi olarak çalıştı. 2010-2021 arasında Tarih Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2013 yılından beri Türkiye ve Ortadoğu Forumu Vakfı (Özgür Üniversite) yönetim kurulu görevlerini yürütüyor. Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar dergisi eş genel yayın yönetmenidir. Tarih Vakfı Yurt Yayınları ve Toplumsal Tarih dergisi yayın kurulu üyesidir. 1908 Osmanlı Boykotu: Bir Toplumsal Hareketin Analizi (2004), The Young Turks and the Boycott Movement: Nationalism, Protest and the Working Classes in the Formation of Modern Turkey (2014), Osmanlı’yı Müslümanlaştırmak: Kitle Siyaseti, Toplumsal Sınıflar, Boykotlar ve Milli İktisat (1909-1914) (2015), Gelecek 1917: Tarih, Devrim, Kültür (2018-Foti Benlisoy ile birlikte) adlı kitapları ve Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim (2008), Ortadoğu: Direniş, Devrim, Emperyalizm (2014), Tanzimat’tan Günümüze Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi 1839-2014: Yeni Yaklaşımlar, Yeni Alanlar, Yeni Sorular (2015, Mehmet Ö. Alkan ile birlikte), 1917: Rusya’da Devrimde Devrim (2018, Mehmet Ö. Alkan ile birlikte) ve Osmanlı’da Marksizm ve Sosyalizm: Yeni Kuşak Çalışmalar (2021) adlı derlemeleri yayımlandı. Türkiye’nin toplumsal ve siyasal tarihi, toplumsal hareketler, Türk milliyetçiliği, Türkiye sol düşüncesi, Türkiye futbol tarihi ve sınıf hareketi üzerine yazdığı makaleler çok sayıda yabancı/yerli dergi ve kitaplarda yayımlandı.

Kitabın Adı Toplumsal Hareketler
Alt Başlık Tarih, Teori ve Deneyim
ISBN 9789750505836
Yayın No İletişim - 1304
Dizi Politika - 69
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 575 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 457 gr
Perakende Satış Fiyatı 348,00 TL
Baskı 5. baskı - Ocak 2021 (1. baskı - Nisan 2008)
Editör Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Derleyen Y. Doğan Çetinkaya
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset