Erhan Keleşoğlu

1975 doğumlu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde araştırma görevlisi. Ortadoğu politikası, Arap-İsrail çatışması, İsrail’de siyasal-etnik ilişkiler, Filistin iç politikası alanlarında çalışmakta.