Osmanlı İzmir'i
Çokuluslu Bir Limanın Yükselişi (1840-1880)

Sibel Zandi-Sayek, Osmanlı İzmir’i adlı çalışmasında, 1840-1880 arasında İzmir’in yaşadığı bu köklü dönüşümü, farklı kentsel aktörler arasındaki ilişkileri mercek altına alarak inceliyor: bürokratlar, dinî cemaatler, etnik gruplar, yabancılar, gazeteciler ve kent sakinleri. Gündelik hayatın biçimlenişini yurttaşlık, kentsel aidiyet gibi kavramlar etrafında ele alıyor. İzmir’i kendi bağlamı içinde yorumlayarak, hassas dengeler üzerine kurulu bir dünyayı özgün bir bakış açısıyla gözler önüne seriyor.

19. yüzyıl İzmir’i “Doğu’nun Batısı ve Batı’nın Doğusu” olarak sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi bir kavşak niteliğindeydi. Muazzam bir değişimin çalkantılarını yaşıyor, bir yandan zenginleşiyor, diğer yandan da yeni sorunlarla karşı karşıya kalıyor, yeni kurumlarla donanıyor, fiziksel olarak da yenileniyordu. Sibel Zandi-Sayek, Osmanlı İzmir’i adlı çalışmasında, 1840-1880 arasında İzmir’in yaşadığı bu köklü dönüşümü, farklı kentsel aktörler arasındaki ilişkileri mercek altına alarak inceliyor: bürokratlar, dinî cemaatler, etnik gruplar, yabancılar, gazeteciler ve kent sakinleri. Gündelik hayatın biçimlenişini yurttaşlık, kentsel aidiyet gibi kavramlar etrafında ele alıyor. İzmir’i kendi bağlamı içinde yorumlayarak, hassas dengeler üzerine kurulu bir dünyayı özgün bir bakış açısıyla gözler önüne seriyor.

“19. yüzyılın ortalarında İzmir’i özellikle büyüleyici kılan şey, kent modernleşmesinin dinamiklerine ve bu dinamiklerin geçici, değişken ve çatışmalı niteliğine açılan bir pencere olmasıydı.”
SİBEL ZANDİ-SAYEK

College of William and Mary’de Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Modern mimarlık, şehircilik tarihi ve teorisinin yanı sıra kamusal alan, kentsel miras, kültürel bellek gibi konularda dersler vermektedir.

Kitabın Adı Osmanlı İzmir'i
Alt Başlık Çokuluslu Bir Limanın Yükselişi (1840-1880)
Orijinal Adı Ottoman Izmir The Rise of a Cosmopolitan Port, 1840-1880
ISBN 9789750536045
Kapak İzmir Limanı, Rubellin Père & Fils, 1880 (Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün izniyle)
Yayın No İletişim - 3381
Dizi Tarih - 181
Alan Tarih
Sayfa 327 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 239,00 TL
Baskı 1. baskı - Ocak 2024
Yazar Sibel Zandi Sayek
Çeviren Gül Tunçer
Editör Melike Işık Durmaz
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Begüm Hazar Keleş
Dizin Mehmet Atala
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit