Hamidiye Alayları
İmparatorluğun Sınır Boyları ve Kürt Aşiretleri

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde oluşturulan Hamidiye Alayları, hedefleri ve etkileri bakımından ilgi çekici bir tarihî vakadır. Somut etkileri 1890’dan Kurtuluş Savaşı’na kadar izlenebilirken, tarihî ve siyasi etkisi günümüze uzanan izler bırakmıştır. Janet Klein, ortaya koyduğu kapsamlı bir araştırma ve geniş bir tartışmayla Hamidiye Alayları’nı, bu alaylarla sınırlı olmayan bir perspektifle ele alıyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde oluşturulan Hamidiye Alayları, hedefleri ve etkileri bakımından ilgi çekici bir tarihî vakadır. Somut etkileri 1890’dan Kurtuluş Savaşı’na kadar izlenebilirken, tarihî ve siyasi etkisi günümüze uzanan izler bırakmıştır. Janet Klein, ortaya koyduğu kapsamlı bir araştırma ve geniş bir tartışmayla Hamidiye Alayları’nı, bu alaylarla sınırlı olmayan bir perspektifle ele alıyor. 

"Hamidiye Hafif Süvari Alayları varlık gösterdikleri otuz yıldan uzun süre içinde aşiret mensuplarının, ailelerinin, komşularının, korumaları altındaki unsurların yaşamını ve bölgenin tamamını etkileyeceklerdi. Bölgesel ölçekte, imparatorluk çapında, hatta uluslararası düzeyde Osmanlı politikalarının yörüngesinin şekillenmesinde de rol oynayacaklardı. Milisler yerel güç yapısının dönüşümünde ve Kürt toplumunun toplumsal ve siyasi örgütlenmesinde öne çıkacaklardı. Bölge genelinde arazi kullanım hakkının yapısı üzerindeki etkileriyle ekonomik manzaranın değişmesinde de önemli bir rolleri olacaktı. Geç Osmanlı döneminde devlet-toplum ilişkilerini de etkileyen milis örgütlenmesi, aslında Osmanlı Devleti’ni tam da bir ulus-devlete dönüşme anında görmemizi sağlayan aydınlatıcı bir mercek oluşturur. Son olarak, Hamidiye örgütlenmesi Osmanlı sonrası devletlerin liderlerinin kendi iç tehditleriyle baş etmek üzere oluşturdukları sonraki Kürt aşiret milisleri için model ve emsal işlevi görecekti."
Janet Klein

 
 
 

University of Akron Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir. Çalışmaları geç Osmanlı dönemi devlet-toplum ilişkileri üzerine odaklanmaktadır. Özellikle Kürt aşiretleri ve devlet arasındaki ilişkileri, milliyetçilik, etnisite ve kimlik tartışmaları etrafında ele alan, derinlemesine alan/kaynak araştırmalarına dayalı pek çok makalesi de yayımlanmıştır.

Kitabın Adı Hamidiye Alayları
Alt Başlık İmparatorluğun Sınır Boyları ve Kürt Aşiretleri
ISBN 9789750512841
Kapak Millî aşiretinin Hamidiye Reisi İbrahim Paşa, aşiret üyeleri ve oğullarıyla birlikte (1915)
Yayın No İletişim - 1924
Dizi Araştırma-İnceleme - 323
Alan Tarih
Sayfa 335 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 274 gr
Perakende Satış Fiyatı 245,00 TL
Baskı 5. baskı - Ekim 2022 (1. baskı - Ekim 2013)
Yazar Janet Klein
Çeviren Renan Akman
Editör Ömer Laçiner, Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Ekrem Buğra Büte
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset