Meropi Anastassiadou

Hukukçu, tarihçi ve Türkolog. 19. yüzyılın ikinci yarısında Selânik toplumu üzerine bir doktora çalışması hazırlıyor.