Stefanos Yerasimos

1942’de İstanbul’da doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi’nde mimarlık okudu. Doktorasını Paris Üniversitesi’nde  Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye (Gözlem Yayınları 1974-77) adlı geniş araştırmasıyla tanıyoruz. Bir de Ekim Devrimi’nden “Millî Mücadele”ye Türk-Sovyet İlişkileri (Gözlem Yayınları, 1979) ile. Yerasimos 1980-85 arasında Paris’de François Maspero / La Découverte Yayınevi için, Doğu’yu ve özellikle Türkiye’yi gezmiş seyyahların metinlerini yayıma hazırladı. Marco Polo, İbn Battuta, J.-B. Tavernier, J Thévenot, J. P. de Tournefort ve J. Nicolas de Nicolay’ın yazılarından oluşan 12 ciltlik bir eser ortaya çıktı. 1989’de CNRS Yayınları’ndan Nicolas de Nicolay’ın seyahatnamesini yayımladı. 14, 15 ve 16. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda gezen seyyahları kapsayan bir çalışması da 1991’de Fransızca olarak Türk Tarih Kurumu’nca yayımlandı (Les voyageurs dans l’Empire Ottoman). Kostantiniye ve Ayasofya Efsaneleri Türkiye’de İletişim Yayınları tarafından Ocak 1993’te yayımlandı. 1992’de de Demeures Ottomanes de Turquie, Albin Michel Yayınevi tarafından yayımlandı. Prof. Stefanos Yerasimos 1972’den vefatına kadar (2005) Paris VIII Üniversitesi’nde ders verdi. 1994-1999 yılları arasında İstanbul’daki Fransız-Anadolu Araştırmalar Enstitüsü Başkanı olarak görev yaptı. Stefanos Yerasimos’un ayrıca, jeopolitik ve şehirler tarihi başta olmak üzere çeşitli konularda yayımlanmış yüz kadar makalesi vardır.