Nicolas Monceau

Türkiye üzerine makaleleri Fransa'da çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan yazar, Galatasaray Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde de misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Halen Grenoble Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürmektedir. Yayımlanan kitaplarından bazıları şunlardır; Générations démocrates Les élites turques et le pouvoir (2007); Istanbul Histoire, Promenades, Anthologie & Dictionnaire (2010) ;La Turquie en Europe L'opinion des Européens et des Turcs (2011).