Gottfried Plagemann

1982 yılında Berlin Freie Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Dr. Plagemann stajdan sonra 1985 yılında Berlin’de devlet sınavından (2. Staatsexamen) geçti. 1985-1990 yıllar arasında Berlin’de avukatlık yapan Dr. Plagemann, 1995 yılında Berlin Humboldt Üniversitesi Asya Bilimler Fakültesinin Türkoloji Bölümünden mezun (Magister) oldu.Berlin Humboldt Üniversitesi’nde ögretim görevlisi ve Frankfurt/Oder Avrupa Üniversitesi Viadrina’da araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra Orient Institut İstanbul der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft’ın araştırmalarına katılmış ve burs almıştır. Doktora çalışmasını Leipzig Üniversitesi Tarih Fakültesi’nde 2006 yılında „Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Yasa ve Yasama“ adlı teziyle tamamladı.Almanya, Türkiye, İtalya ve İsviçre’de düzenlenen bir çok konferans, workshop ve seminere konuşmacı olarak katılımıştır. Alman Anayasa Hukuku, Türk Dernekler ve Vakıflar Hukuku, Türkiye Cumhuriyeti’nin Hukuk Tarihi ve Türk Ceza Hukuku konularında makaleleri vardır. 2004-2006 yılları arasında İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Global Hukuk Programları Direktörlüğü’nde (İGUL) Türkçe dilinde karşılaştırmalı ceza hukuku ve ceza hukuku alanında Alman hukuk dili dersleri vermiştir. 2006 yılından itibaren öğretim görevlisi ve DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Alman Akademik Değişim Servisi) Fachlektor Jura olarak İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Alman Hukuk Dili ve Alman Hukukuna Giriş Dersleri vermektedir. Ruhr-Universität Bochum Hukuk Fakültesi’nde Türk Ceza Hukuku Dersi vermektedir.2009 senesinde Almanca – Türkçe Ceza Kanunu Sözlüğü ile Strafgesetzbuch – Alman Ceza Kanunu’nun çevirisini Prof. Dr. Feridun Yenisey ile birlikte Beta Yayıncılıkta yayınladı.