Maria Couroucili

Lisan ve yüksek lisans eğitimini Cambridge'de, doktora eğitimini Paris'te tamamladı. Yunanaistan'daki araştırmaları akrabalık ve aile, kimlik ve milliyetçilik ile ilgilidir. Daha güncel olan çalışmaları ise, yeni Osmanlı dünyada paylaşılan din pratikleri ile ilgilidir. "Remembering and forgetting the Greek Civil War" adlı kitabında hafıza, etnoğrafi ve arşiv çalışmalarını kaynaştırmaya yönelik sorular üzerine odaklanmııştır. Nanterre Üniversitesi'nde lisansüstü dersleri vermektedir. Ecole Française d'Athènes'te Modern Yunan ve Balkan Çalışmaları'nın direktörüdür.