Mete Tunçay'a Armağan

Mete Tunçay, hem son derece titiz ve üretken bir araştırıcı olarak hem ufuk açan, tecessüsleri tahrik eden bir “öğretmen” olarak, Türkiye’nin sosyal bilimler ortamında derin izler bırakmış, bırakmaya devam eden istisnâî bir entelektüel.
Elinizdeki derleme, Mete Tunçay’ın temel ilgi ve çalışma alanlarını gözeterek hazırlandı. Kitap, onun araştırma, derleme ve çevirileriyle katkıda bulunduğu üç alana ilişkin özgün makalelerden oluşuyor.

Mete Tunçay, hem son derece titiz ve üretken bir araştırıcı olarak hem ufuk açan, tecessüsleri tahrik eden bir “öğretmen” olarak, Türkiye’nin sosyal bilimler ortamında derin izler bırakmış, bırakmaya devam eden istisnâî bir entelektüel.

Elinizdeki derleme, Mete Tunçay’ın temel ilgi ve çalışma alanlarını gözeterek hazırlandı. Kitap, onun araştırma, derleme ve çevirileriyle katkıda bulunduğu üç alana ilişkin özgün makalelerden oluşuyor.

Siyasal düşünceler tarihi ve siyasetbilimi teorisine ilişkin: Mehmet Ali Ağaoğulları, Levent Köker, Aykut Çelebi, İsmail Kara, François Georgeon, Atila Doğan-Hüseyin Sadoğlu, Murat Borovalı.

Türkiye’de solun ve sol düşüncenin tarihi üzerine: Mete Çetik, Yavuz Selim Karakışla, Nurşen Gürboğa, Emel Akal, Erden Akbulut, Ali Birinci, Stefo Benlisoy, Doğan Çetinkaya.

Türkiye’de Erken Cumhuriyet dönemi ve Tek-Parti rejimi üzerine: Erik Jan Zürcher, Uygur Kocabaşoğlu, Murat Koraltürk, Ahmet Demirel, Gönül Tunçay Paçacı, Cemil Koçak, Murat Yılmaz, Hakkı Uyar, Meral Demirel, Yücel Demirel.

Murat Belge, Ümit Hassan, Ionna Kuçuradi, İlhan Tekeli de Mete Tunçay’ın kişiliğine ilişkin yazılarla katkıda bulundular.

Kitapta yer alan bölümler
Mete Tunçay’la Söyleşi Mehmet Ö. Alkan, Tanıl Bora, Murat Koraltürk
Sorgulayan Bir Aydın: Mete Tunçay İlhan Tekeli
Mete Hoca’ya Merhaba Ümit Hassan
Doğru Değerlendirme Yapmanın Olanaklılığı Üzerine Ionna Kuçuradı
Toplumsal-Siyasal Çatışmanın Erdemi: Machiavelli ile Montesquieu’den Alınacak Dersler Mehmet Ali Ağaoğulları
Kemalizm ve 21. Yüzyıl Türkiye Demokrasisi Levent Köker
Müsavat Mı, Eşitsizlik Mi? İsmail Kara
Yasak Kelimeler François Georgeon
Osmanlı Aydınının Rousseau Algılaması Atila Doğan, Hüseyin Sadoğlu
Ahlaki Çoğulculuk ve Siyaset Murat Borovalı
Emek Tarihi Literatüründe Sınıf Bilinci Sorunu Mete Çetik
Osmanlı İmparatorluğu’nda Solun Tarihine Bir Katkı: Meşrutiyet ve Hukuk-i Avam Taraftarı Ermeni Fırkası (1908) Yavuz Selim Karakışla
Zonguldak Havzası’nda İş Mükellefiyeti ve Mükellef İşçilerin Mücadeleleri: 1940-1947 Nurşen Gürboğa
İttihatçıların İrredantist Politikalarına Bir Örnek Olay: Kafkas İttihat ve Terakki Fırkası-1918 Emel Akal
Süleyman Nuri’nin Şahsi Dosyası Erden Akbulut
Bolşevik Süleyman’ın Serencamına Zeyl Ali Birinci
Mustafa Suphi’nin Babası Ali Rıza Bey’in Hikayesi Ali Birinci
Türkiye’de Spartakistler ve Kurtuluş Dergisi Stefo Benlisoy
Sosyalizmi İdrak Etmek: Bir Mütareke Dönemi Gazetesi Y. Doğan Çetinkaya
Yıkımın ve Yenilenmenin Mimarları: Kemalist Jenerasyona ve Jön Türklere Dair Bir Grup Biyografisi Denemesi Erik Jan Zürcher
Tek Parti Döneminin ‘Matbuat’ı Üzerine Gözlemler Uygur Kocabaşoğlu
Ekonominin Türkleştirilmesi ve Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin İktisadi Sonuçları Murat Koraltürk
Tek Parti Dönemi Meclislerinde Değişim ve Yerellik Ahmet Demirel
Tek Partili Dönemde CHP Parti Müfettişliği’ne İlişkin Ek Bilgiler Cemil Koçak
Recep Peker, CHP ve Bürokrasi: Kazım Dirik Örnek Olayı Üzerinden ‘Parti- Devlet’ Uygulaması ve ‘Faşist Proje’ Murat Yılmaz
CHP’nin Avrupa’nın Radikal ve Demokrat Partileri İle İlişkileri 1926-1935 Hakkı Uyar
Bir Belge: Cumhuriyet Halk Partisi’nin Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde Bulunan Tek Toplantı Tutanağı Yücel Demirel

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü'nde yardımcı doçent.

1963 Ankara doğumlu. İstanbul Erkek Lisesi’ni ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 1984-88 arasında haftalık haber dergisi Yeni Gündem’de gazetecilik yaptı. 1988’den beri İletişim Yayınları’nda araştırma-inceleme dizisi editörüdür. O zamandan beri kitap çevirmenliğiyle de meşguldür. 1993’ten 2014’e kadar üç aylık sosyal bilimler dergisi Toplum ve Bilim dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. 1989’dan beri düzenli yazdığı aylık sosyalist kültür dergisi Birikim’in 2012’de yayın koordinatörlüğünü üstlendi.

Ağırlıklı çalışma alanları, Türkiye’de siyasal düşünceler, özellikle sağ ideoloji ve milliyetçiliktir. Bu konularda yayımlanmış kitapları: Devlet Ocak Dergâh - 1980’lerde Ülkücü Hareket (Kemal Can’la birlikte - İletişim Yayınları, 1991), Milliyetçiliğin Kara Baharı (Birikim Yayınları, 1995), Türk Sağının Üç Hali (Birikim Yayınları, 1998), Devlet ve Kuzgun - 1990’lardan 2000’lere MHP (Kemal Can’la birlikte - İletişim Yayınları, 2004), Medeniyet Kaybı - Milliyetçilik ve Faşizm Üzerine Yazılar (Birikim Yayınları, 2006), Türkiye’nin Linç Rejimi (Birikim Yayınları, 2008), Sol, Sinizm, Pragmatizm (Birikim Yayınları, 2010), Cereyanlar - Türkiye’de Siyasî İdeolojiler (İletişim Yayınları, 2017), Zamanın Kelimeleri (Birikim Kitapları, 2018).

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “‘İlim’den ‘Bilim’e Geçişin Kritik Evreleri: Osmanlı Materyalizmi ve Baha Tevfik” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı fakültede “Ölçülebilir Verilerle Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Modernleşmesi” başlıklı teziyle doktor unvanını aldı. 2000-2001 ve 2009-2010 yılları arasında Amerika’da Wisconsin Üniversitesi Tarih Bölümü’nde, 2008 ve 2010 yıllarında Köln Üniversitesi’nde kadrolu öğretim üyesi olarak ders verdi. Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nde dersler verdi. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı’ndaki görevine devam etmekte ve aynı zamanda Tarih Vakfı başkanlığını yürütmektedir. Kendi alanında yayımlanmış 250’nin üzerinde makalesi ve hazırladığı 15 kadar kitabı vardır. Başlıca yapıtları: Tanzimat’tan Günümüze İstanbul’da Sivil Toplum Kuruluşları (İlter Turan ve Ahmet Yücekök ile birlikte, Tarih Vakfı Yayınları, 1998); İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Selanik’ten İstanbul’a Terakki Okulları (Terakki Vakfı Yayınları, 2003); Prens Sabahaddin Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne (Yapı Kredi Yayınları, 2007); Yadigâr-ı Meşrutiyet (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010); Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi, (Y. Doğan Çetinkaya ile birlikte, Tarih Vakfı Yayınları, 2015); Osmanlı’dan Günümüze Darbeler (Tarih Vakfı Yayınları, 2017).150. Yılında Das Kapital (İletişim Yayınları, 2017), Mil-li Mücadelede Eskişehir’de Sol (derleme, Tarih Vakfı Yurt Yayınları,2023), İsmet İnönü’nün Kızı Anlatıyor (Yapı Kredi Yayınları, 2023).

Kitabın Adı Mete Tunçay'a Armağan
ISBN 9789750504815
Yayın No İletişim - 1234
Dizi Armağan Kitaplar - 1
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 760 sayfa
En 160 mm
Boy 230 mm
Ağırlık 864 gr
Perakende Satış Fiyatı 45,83 TL
Baskı 1. baskı - Haziran 2007
Kapak Suat Aysu
Kapaktaki Çizim Aydan Çelik
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Derleyen Murat Koraltürk, Tanıl Bora, Mehmet Ö. Alkan
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset