Yavuz Selim Karakışla

1961 yılında İzmit’te dünyaya geldi. 1979 senesinde Kadıköy Maârif Koleji’ni (Kadıköy Anadolu Lisesi) bitirdi. 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nin Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 31 Mart 1992 günü, “Exile Days of Sultan Abdülhamid II in Salonika (1909-1912) and Confiscation of His Wealth / Sultan II. Abdülhamid’in Selanik’teki Sürgünlük Günleri (1909-1912) ve Servetinin Müsâdere Edilmesi” başlıklı teziyle, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Sosyal Tarih Dalı’nda Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazandı. “Women, War and Work in the Ottoman Empire: Society for the Employment of Ottoman Muslim Women (1916-1923) / Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yıllarında Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslâmiyesi (1916-1923),” başlıklı doktora tezini 23 Şubat 2003 günü savunarak, State University of New York / Binghamton, Tarih Bölümü’nden doktora derecesi aldı. Aynı yıl, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin açmış olduğu Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırma Yarışması’nda “En İyi Doktora Tezi” dalında ödül kazandı. Osmanlı İmparatorluğu’nun toplumsal ve iktisadi tarihi hakkındaki makaleleri çeşitli derlemelerde ve Turkish Studies Association Bulletin, Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih, Popüler Tarih, Toplum ve Bilim, Virgül, Simurg, Kebikeç, Müteferrika, NTV Tarih, Atlas Tarih, GEO, Aktüel ve benzeri akademik ve popüler tarih dergilerinde yer aldı.


Yayımlanmış kitapları: Women, War and Work in the Ottoman Empire: Society for the Employment of Ottoman Muslim Women (1916-1923), Ottoman Bank Archives and Research Centre, İstanbul, 2005; 2. baskı, Libra, İstanbul, 2015; Eski İstanbul’un Delileri: Pazarola Hasan Bey (1885-1926), Tarih Vakfı, Toplumsal Tarih, İstanbul, 2006, genişletilmiş 2. baskı, Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2014; Osmanlı Kadın Telefon Memureleri (1913-1923), Türk Telekom Yayınları, İstanbul, 2008, 2. baskı, Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2014; Osmanlı Hanımları ve Kadın Terzileri (1869-1923), Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2014; Osmanlı Hanımları ve Hizmetçi Kadınlar (1869-1927), Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2014; Kitabiyat Yazıları (1844-2014), Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2014; Osmanlı Ordusunda Kadın Askerler: Birinci Kadın İşçi Taburu (1917-1919), Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2015; Exile Days of Sultan Abdülhamid II in Salonika (1909-1912), Libra, İstanbul, 2015; Sultan II. Abdülhamid’in Selanik’teki Sürgünlük Günleri (1909-1912), Libra, İstanbul, 2015); Derli Toplu Makaleler I (1988-1999), Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2015; Derli Toplu Makaleler II (1999-2002), Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2015; Derli Toplu Makaleler III (2003-2014), Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2015; Eski Zamanlar, Eski İnsanlar: Osmanlı Toplumsal Tarihi Üzerine Yazılar (1876-1926), Doğan Kitap, İstanbul, 2015; Eski İnsanlar, Eski Cemiyetler: Osmanlı Toplumsal Tarih Çalışmaları (1904-1926), Doğan Kitap, İstanbul, 2015; Eski Hayatlar, Eski Hatıralar: Osmanlı İmparatorluğu’nda Belgelerle Gündelik Hayat (1760-1923), Doğan Kitap, İstanbul, 2015, Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916-1923), İletişim Yayınları, İstanbul, 2015. Özden Dilek Karakışla (Galatasaray ’82, Boğaziçi ’89) ile evlidir ve Eylül Yağmur Karakışla’nın (’99; ALKEV ’13, St. Joseph ’18) da mağrur babasıdır.