Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar
Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916 - 1923)

Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916-1923) yalnızca siyasi tarihle sınırlı kalmayan, toplumsal cinsiyet, kadın tarihi ve emek tarihi literatürüne de katkıda bulunan, ayrıntılı bir araştırma...

Birinci Dünya Savaşı, insani kayıpların ve toplumsal yıkımların dehşeti nedeniyle “büyük savaş” olarak anılır. Savaşa katılan ülkelerin ordularında yaşanan kayıplar kadar geride kalanların yaşadığı zorluk ve sıkıntılar da bu bağlamda değerlendirilir. Diğer pek çok imparatorluk gibi Osmanlı İmparatorluğu da, bu savaşla beraber imparatorluk vasfını yitirirken muazzam bir alt üst oluş yaşadı. Cephelerde binlerce askerin hayatını kaybetmesi, geride açlık ve yoksulluk sarmalına kapılan binlerce dul ve yetim bıraktı. Ancak bu insani facianın bir diğer yüzünde ise iktisadın soğuk yüzüyle bekleyen geçim derdi, istihdam ve ordunun ihtiyaçları gibi kalemler sıralanıyordu.


Yavuz Selim Karakışla, Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916-1923) başlıklı bu araştırmasında, Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan toplumsal yıkıma başka bir açıdan yaklaşıyor. Kadınların işgücüne katıldığı, iktisadın seferberlik haline galebe çaldığı, sosyal alanda dönüşümün yaşandığı bir tarih kesitine yoğunlaşıyor. Devlet, savaş ve iktisadi rasyonalizasyon çerçevesinde yeniden biçimlenen emek süreçlerinin, kadınların toplumsal statülerinde nasıl değişikliklere sebep olduğunu araştırıyor.

Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916-1923) yalnızca siyasi tarihle sınırlı kalmayan, toplumsal cinsiyet, kadın tarihi ve emek tarihi literatürüne de katkıda bulunan, ayrıntılı bir araştırma...

1961 yılında İzmit’te dünyaya geldi. 1979 senesinde Kadıköy Maârif Koleji’ni (Kadıköy Anadolu Lisesi) bitirdi. 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nin Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 31 Mart 1992 günü, “Exile Days of Sultan Abdülhamid II in Salonika (1909-1912) and Confiscation of His Wealth / Sultan II. Abdülhamid’in Selanik’teki Sürgünlük Günleri (1909-1912) ve Servetinin Müsâdere Edilmesi” başlıklı teziyle, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Sosyal Tarih Dalı’nda Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazandı. “Women, War and Work in the Ottoman Empire: Society for the Employment of Ottoman Muslim Women (1916-1923) / Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yıllarında Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslâmiyesi (1916-1923),” başlıklı doktora tezini 23 Şubat 2003 günü savunarak, State University of New York / Binghamton, Tarih Bölümü’nden doktora derecesi aldı. Aynı yıl, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin açmış olduğu Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırma Yarışması’nda “En İyi Doktora Tezi” dalında ödül kazandı. Osmanlı İmparatorluğu’nun toplumsal ve iktisadi tarihi hakkındaki makaleleri çeşitli derlemelerde ve Turkish Studies Association Bulletin, Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih, Popüler Tarih, Toplum ve Bilim, Virgül, Simurg, Kebikeç, Müteferrika, NTV Tarih, Atlas Tarih, GEO, Aktüel ve benzeri akademik ve popüler tarih dergilerinde yer aldı.


Yayımlanmış kitapları: Women, War and Work in the Ottoman Empire: Society for the Employment of Ottoman Muslim Women (1916-1923), Ottoman Bank Archives and Research Centre, İstanbul, 2005; 2. baskı, Libra, İstanbul, 2015; Eski İstanbul’un Delileri: Pazarola Hasan Bey (1885-1926), Tarih Vakfı, Toplumsal Tarih, İstanbul, 2006, genişletilmiş 2. baskı, Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2014; Osmanlı Kadın Telefon Memureleri (1913-1923), Türk Telekom Yayınları, İstanbul, 2008, 2. baskı, Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2014; Osmanlı Hanımları ve Kadın Terzileri (1869-1923), Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2014; Osmanlı Hanımları ve Hizmetçi Kadınlar (1869-1927), Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2014; Kitabiyat Yazıları (1844-2014), Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2014; Osmanlı Ordusunda Kadın Askerler: Birinci Kadın İşçi Taburu (1917-1919), Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2015; Exile Days of Sultan Abdülhamid II in Salonika (1909-1912), Libra, İstanbul, 2015; Sultan II. Abdülhamid’in Selanik’teki Sürgünlük Günleri (1909-1912), Libra, İstanbul, 2015); Derli Toplu Makaleler I (1988-1999), Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2015; Derli Toplu Makaleler II (1999-2002), Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2015; Derli Toplu Makaleler III (2003-2014), Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2015; Eski Zamanlar, Eski İnsanlar: Osmanlı Toplumsal Tarihi Üzerine Yazılar (1876-1926), Doğan Kitap, İstanbul, 2015; Eski İnsanlar, Eski Cemiyetler: Osmanlı Toplumsal Tarih Çalışmaları (1904-1926), Doğan Kitap, İstanbul, 2015; Eski Hayatlar, Eski Hatıralar: Osmanlı İmparatorluğu’nda Belgelerle Gündelik Hayat (1760-1923), Doğan Kitap, İstanbul, 2015, Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916-1923), İletişim Yayınları, İstanbul, 2015. Özden Dilek Karakışla (Galatasaray ’82, Boğaziçi ’89) ile evlidir ve Eylül Yağmur Karakışla’nın (’99; ALKEV ’13, St. Joseph ’18) da mağrur babasıdır.

Üst Başlık Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar
Kitabın Adı Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916 - 1923)
ISBN 9789750518577
Kapak “Kadın İşçi Taburu,” Harb Mecmuası, No. 25-26, Şaban 1339 / Mayıs 1334 / Mayıs 1918
Arka Kapak Birinci Ordu-yı Hümâyûn’a Mensûb Kadın Birinci İşçi Taburu, Hidemât-ı Dahiliye Ta’lîmâtnâmesi, Matbaa-i Orhâniye, İstanbul, 1333, 26 s.
Yayın No İletişim - 2241
Dizi Araştırma-İnceleme - 370
Alan Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
Sayfa 408 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 414 gr
Perakende Satış Fiyatı 10,00 TL
Baskı 1. baskı - Kasım 2015
Yazar Yavuz Selim Karakışla
Editör Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Ümran Özbalcı
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset