Murat Koraltürk

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü'nde yardımcı doçent.