Hasan Ünal Nalbantoğlu’na Armağan
Symbolae In Honorem

Hasan Ünal Nalbantoğlu, hep öğrencileriyle bir “söyleşi”nin parçası olmuş bir öğretmen ve bir entelektüel. Beşeri ve sosyal bilimlerden doğa bilimleri ve mimarlığa uzanan bir yelpazede, çeşitli ilgilere dair zihin açıcı sohbetlerinden ve metinlerinden kaç kuşak yararlandı, yararlanıyor! Sohbetler-ve-metinler diyoruz, çünkü Nalbantoğlu’nun dersleri, söyleşileri ve yazdıkları hep birbiriyle diyalog halinde, birbirini doğuran etkinliklerdir.

Hasan Ünal Nalbantoğlu, hep öğrencileriyle bir “söyleşi”nin parçası olmuş bir öğretmen ve bir entelektüel. Beşeri ve sosyal bilimlerden doğa bilimleri ve mimarlığa uzanan bir yelpazede, çeşitli ilgilere dair zihin açıcı sohbetlerinden ve metinlerinden kaç kuşak yararlandı, yararlanıyor!
Sohbetler-ve-metinler diyoruz, çünkü Nalbantoğlu’nun dersleri, söyleşileri ve yazdıkları hep birbiriyle diyalog halinde, birbirini doğuran etkinliklerdir. Tıpkı sosyal bilimler ve felsefe arasındaki bağ gibi, bu ilişkiyi de hiç koparmamaya talimli bir entelektüel tavır vardır burada. Kendisiyle yapılmış uzun söyleşi, Nalbantoğlu’nun düşünsel macerası yanında, bu tavrı da özetliyor.

Bu söyleşinin yanında elinizdeki derlemede,
Hasan Ünal Nalbantoğlu’nun ilgileri ve etkileriyle diyalog halinde üretilmiş özgün makaleler üç ana başlık altında bir araya getirildi. Bunlar, “Felsefi Uğraklar”a, “Sosyal ve politik düşünce”ye ve “Akademia, Kültür, Sanat, Mimarlık”a ilişkin yazılardır.

Tansu Açık, Bahattin Akşit, Adile Arslan Avar, Yiğit Aydın, Samet Bağçe, Ulus S. Baker, Fatma Umut Beşpınar-Ekici, Tanıl Bora, Yasin Ceylan, Sinan Kadir Çelik, Ahmet Çiğdem, Ahmet Alpay Dikmen, Zeynep Direk, Derya Erel, Ali Ergur, Özgür Emrah Gürel, H. Sinan Hoşadam, Yonca Hürol, Ahmet İnam, Orhan Koçak, Barış Mücen, Kaan H. Ökten, Elisabeth Özdalga, Doğan Özlem, Sanem Güvenç Salgırlı, Devrim Sezer, Belkıs Ayhan Tarhan, Nilgün Toker, Sezgin Tüzün, Şebnem Yalınay-Çinici, Erdoğan Yıldırım’ın katkılarıyla.

Kitapta yer alan bölümler
Hasan Ünal Nalbantoğlu’yla Söyleşi: Seçkin Yalnızlıktan Başkalarıyla Söyleşmek Orhan Koçak, Tanıl Bora, Ulus Baker, Ahmet Çiğdem
Kırk Yılın Ötesinden Adım Adım Ünal’ı Tanımak Sezgin Tüzün
1964-2007 Zaman-Mekânında Özne Güzargah(lar)ı: Hasan Ünal Nalbantoğlu ve Sosyolojiyle 43 Yıl Bahattin Akşit, Sinan Kadir Çelik
‘Nedensellik ve Hiçlik’: Heidegger Üzerine Ulus Baker
Fusis Üzerine Birkaç Sözlüksel Tutamak Tansu Açık
Tekniğe İlişkin Soru’da Hakikatin Tevellüdü: Aristotales ve Hölderlin Kaan H. Ökten
Poetik vs. Neotik: Heidegger ve Bachelar’da Bilim Adile Arslan Avar
Bir Emek Süreci Olarak Anlamak Barış Mücen
‘Üçüncü’: Hypokeimenon Şebnem Yalınay
Elementler’in 4. Ortak Nosyonu Üzerine Samet Bağçe
Neden Varlığı Sorun Ederiz? Erdoğan Yıldırım
Kaygı ve Tarihsellik Doğan Özlem
Dünyalı Olmak Nilgün Toker Kılınç
Arendt’in Hümanizmi: ‘Genişletilmiş Zihniyet’ Olarak Kültür ve Politika Devrim Sezer
Antigone’yi Yeniden Okumak: Heidegger’de Politika ve Tragedya Özgür Emrah Gürel
Heidegger’de Ölüm ve Sorumluluk Halleri H. Sinan Hoşadam
Bir Hokus Pokus Hikayesi : Politik Hayvanı ve Yurttaşı Yok Etme Üzerine Dersler! Ahmet Alpay Dikmen, Derya Erel
Otomobilin Şerri: Nurettin Topçu’da Anti-modernist Buğz, Teknoloji Sıkıntısı ve Otomobil Nefreti Tanıl Bora
Kimlik Kuramı Üzerine: Sosyolojik ve Antropolojik Perspektifler Elisabeth Özdalga
1990 Sonrası Osmanlı-Türkiye Tarihyazımında Çeviri Denemeleri Sanem Güvenç Salgırlı
Heidegger’in Gülümseyişi Zeynep Direk
Bilgi Merkezli Akademia’nın Proje/Performans Kaygılı Pazar Yerine Dönüşme Süreci Ali Ergur
Nalbantoğlu’ndan Doğru Koşmak: Özne- Nesne İkili, Sosyal Bilimler, Akademisyen Sınıf ve Dahası Belkıs Ayhan Tarhan
Deli Gönül Türkülerde Ahmet İnam
Bir Sosyal Bilimcinin Diğerini Açıklama Çabası: Çeviri, Yorum ve Söyleşi Fatma Umut Beşpınar
İtaat, Bilinç ve Şüphe Yasin Ceylan
Müziği Yazmak Okumak Yiğit Aydın
Ekonomi-Tektonik İlişkisi ve Mimari Sorumluluk Konularına Eleştirel Bir Bakış Yonca Hürol

ODTÜ'de Sosyoloji doktorası yaptı. İzmir Teknoloji Üniversitesi'nde yardımcı doçent.  Symbolae in Honorem: Hasan Ünal Nalbantoğlu’na Armağan ve “Poetik vs Noetik: Heidegger ve Bachelard’da Bilim” kitaplarının yazarı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Ekonomi lisansı ile siyaset bilimi yüksek lisansını ODTÜ’de, siyaset teorisi yüksek lisansı ile doktorasını London School of Economics ve Carleton Üniversitesi’nde tamamladı. Siyaset felsefesi tarihi, Antik Yunan tragedyaları, edebiyat ve siyasal düşünce, demokrasi ve cumhuriyetçilik kuramları, modernite ve eleştirileri, kolektif bellek ve geçmişle hesaplaşma başlıca ilgi alanları.  Siyasalın Peşinde: Dünyaya Tragedyalarla Bakmak (Nazile Kalaycı ile; Metis Yayınları, 2017) ve Hasan Ünal Nalbantoğlu’na Armağan: Symbolae in Honorem (Adile Arslan ile; İletişim Yayınları, 2008) kitaplarını hazırladı. Makaleleri History of Political Thought, History of European Ideas, Toplum ve Bilim, Cogito, felsefelogos dergilerinde ve çeşitli derleme kitaplarda; kitap eleştirisi/tartışma/çeviri alanındaki çalışmaları ise Virgül, Birikim ve Baykuş dergilerinde yayımlandı. Hannah Arendt, Karl Jaspers ve Raphael Lemkin’in eserlerinde soykırım, geçmişle hesaplaşma ve kolektif bellek/sorumluluk temalarını irdeleyen bir kitap üzerinde çalışmaktadır. 2018-19 akademik yılı için Viyana Wiesenthal Holokost Çalışmaları Enstitüsü'ne araştırmacı olarak davet edilmiştir.

Kitabın Adı Hasan Ünal Nalbantoğlu’na Armağan
Alt Başlık Symbolae In Honorem
ISBN 9789750505829
Yayın No İletişim - 1303
Dizi Armağan Kitaplar - 5
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 620 sayfa
En 160 mm
Boy 230 mm
Ağırlık 723 gr
Perakende Satış Fiyatı 68,00 TL
Baskı 1. baskı - Nisan 2008
Kapak Suat Aysu
Kapaktaki Çizim Aydan Çelik
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ceren Kınık
Derleyen Adile Arslan Avar, Devrim Sezer
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset