Sultan Abdülhamid

Osmanlı İmparatorluğu tarihi ele alınırken üzerinde en çok tartışılan sultanlardan birisi kuşkusuz II. Abdülhamid’dir. “Ulu Hakan” ya da “Kızıl Sultan” olarak sıfatlandırılıp, tarihyazımı ekollerinin kahramanı ya da düşmanı sayılmıştır. François Georgeon bu kapsamlı eserinde, kendi döneminin ve imparatorlukların ulus-devletlere dönüştüğü sürecin bir aktörü olarak II. Abdülhamid’i anlatıyor.

Osmanlı İmparatorluğu tarihi ele alınırken üzerinde en çok tartışılan sultanlardan birisi kuşkusuz II. Abdülhamid’dir. “Ulu Hakan” ya da “Kızıl Sultan” olarak sıfatlandırılıp, tarihyazımı ekollerinin kahramanı ya da düşmanı sayılmıştır. François Georgeon bu kapsamlı eserinde, kendi döneminin ve imparatorlukların ulus-devletlere dönüştüğü sürecin bir aktörü olarak II. Abdülhamid’i anlatıyor. Hafiyeler ve jurnallerle iktidarını otoriter bir biçimde korumaya çalışan Abdülhamid’le, muhafazakâr modernleşmeci bir padişahın imparatorluğu eski gücüne kavuşturma telaşına eşzamanlı olarak bakıyor. Georgeon, bu süreçte yaşanan siyasal ve diplomatik gerilimler kadar II. Abdülhamid’in kişiliğini etkileyen faktörleri de inceliyor. İmparatorluğun ihtiyaçları ile padişahın bu ihtiyaçları nasıl karşılamaya çalıştığını tarihçi titizliği ile ince ince işliyor. Klişelere itibar etmeyen bir bakışla, kanlı canavar ya da paranoyak hükümdar çizgilerine indirgenemeyecek bir portre çiziyor.

Sultan Abdülhamid, usta bir tarihçinin kaleminden çıkan sürükleyici bir biyografi...

 

Paris Centre National de la Recherche Scientifique’ten (Paris Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi) emekli araştırma direktörü. Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye tarihi üzerine çalışmaları olan Georgeon’un Türkçede yayımlanmış başlıca eserleri şunlardır: Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri (Paul Dumont’la birlikte), çev. Ali Berktay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996; Doğu’da Kahve ve Kahvehaneler (Hélène Desmet’le birlikte yay. haz.), çev. Meltem Atik–Esra Özdoğan, YKY, 1999; Osmanlı İmparatorluğunda Yaşamak (Paul Dumont’la birlikte yay. haz.) çev. Maide Selen, İletişim Yayınları, 2000; Doğu’da Mizah (Irène Fenoglio’yla birlikte yay. haz.), çev. Ali Berktay, YKY, 2000; Osmanlı-Türk Moderleşmesi (1900-1930) Seçilmiş Makaleler, çev. Ali Berktay YKY, 2006; Sultan Abdülhamid, çev. Ali Berktay, Homer Kitabevi, 2006, ikinci basım, İletişim Yayınları, 2012; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da Ramazan, çev. Alp Tümertekin, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2018; Osmanlı İmparatorluğu ve Jön Türk Devrimi (Noémi Lévy-Aksu’yla birlikte yay. haz.), çev. Rıdvan Yüksel, Timaş Yayınları, 2022; Rakının Ülkesinde Osmanlı İmparatorluğu’ndan Erdoğan Türkiyesi’ne Şarap ve Alkol (14.-21. Yüzyıllar), çev. Renan Akman, İletişim Yayınları, 2023.

Kitabın Adı Sultan Abdülhamid
Orijinal Adı Abdülhamid II, le sultan calife
ISBN 9789750510786
Kapak L'Illustration, 9 Eylül 1876
Yayın No İletişim - 1779
Dizi Biyografi - 20
Alan Çağdaş Türkiye Edebiyatı
Sayfa 648 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 519 gr
Perakende Satış Fiyatı 430,00 TL
Baskı 7. baskı - Temmuz 2022 (1. baskı - Ağustos 2012)
Yazar François Georgeon
Çeviren Ali Berktay
Editör Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Cem Tüzün
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset