Sultan Abdülhamid

Osmanlı İmparatorluğu tarihi ele alınırken üzerinde en çok tartışılan sultanlardan birisi kuşkusuz II. Abdülhamid’dir. “Ulu Hakan” ya da “Kızıl Sultan” olarak sıfatlandırılıp, tarihyazımı ekollerinin kahramanı ya da düşmanı sayılmıştır. François Georgeon bu kapsamlı eserinde, kendi döneminin ve imparatorlukların ulus-devletlere dönüştüğü sürecin bir aktörü olarak II. Abdülhamid’i anlatıyor.

Osmanlı İmparatorluğu tarihi ele alınırken üzerinde en çok tartışılan sultanlardan birisi kuşkusuz II. Abdülhamid’dir. “Ulu Hakan” ya da “Kızıl Sultan” olarak sıfatlandırılıp, tarihyazımı ekollerinin kahramanı ya da düşmanı sayılmıştır. François Georgeon bu kapsamlı eserinde, kendi döneminin ve imparatorlukların ulus-devletlere dönüştüğü sürecin bir aktörü olarak II. Abdülhamid’i anlatıyor. Hafiyeler ve jurnallerle iktidarını otoriter bir biçimde korumaya çalışan Abdülhamid’le, muhafazakâr modernleşmeci bir padişahın imparatorluğu eski gücüne kavuşturma telaşına eşzamanlı olarak bakıyor. Georgeon, bu süreçte yaşanan siyasal ve diplomatik gerilimler kadar II. Abdülhamid’in kişiliğini etkileyen faktörleri de inceliyor. İmparatorluğun ihtiyaçları ile padişahın bu ihtiyaçları nasıl karşılamaya çalıştığını tarihçi titizliği ile ince ince işliyor. Klişelere itibar etmeyen bir bakışla, kanlı canavar ya da paranoyak hükümdar çizgilerine indirgenemeyecek bir portre çiziyor.

Sultan Abdülhamid, usta bir tarihçinin kaleminden çıkan sürükleyici bir biyografi...

 

1942'de doğdu. École des langues Orientales'i bitirdi. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) bünyesindeki "Türk ve Osmanlı Araştırmaları Bölümü'nün yöneticisidir. Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye tarihi üzerine çalışmaları olan Georgeon'un Türkçede yayımlanmış başlıca eserleri şunlardır: Aux origines du nationalisme turc, Yusuf Akçura (1876-1935), Paris. 1980 [Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri: Yusuf Akçura (1876-1935), çev. Alev Er, Tarih Vakfı Yurt Yayınlan, 1998]; Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri (Paul Du-mont'la birlikte), çev. Ali Berktay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999; Doğu'da Kahve ve Kahvehaneler, (yay. haz.), çev. Meltem Atik-Esra Özdoğan, YKY, 1999; Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşamak (Paul Dumont'la birlikte), çev. Maide Selen, İletişim Yay., 2000; Doğu'da Mizah, (yay. haz.), çev. Ali Berktay, YKY, 2001; Osmanlı-Türk Modernleşmesi (1900-1930) Seçilmiş Makaleler, çev. Ali Berktay, YKY, 2006. Osmanlı İmparatorluğu ve Jön Türk Devrimi (Noémi Lévy-Aksu ile birlikte), çev. Rıdvan Yüksel, Timaş Yayınları, 2022.

Kitabın Adı Sultan Abdülhamid
Orijinal Adı Abdülhamid II, le sultan calife
ISBN 9789750510786
Kapak L'Illustration, 9 Eylül 1876
Yayın No İletişim - 1779
Dizi Biyografi - 20
Alan Çağdaş Türkiye Edebiyatı
Sayfa 648 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 519 gr
Perakende Satış Fiyatı 430,00 TL
Baskı 7. baskı - Temmuz 2022 (1. baskı - Ağustos 2012)
Yazar François Georgeon
Çeviren Ali Berktay
Editör Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Cem Tüzün
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset