Jonathan Sperber

1952 doğumlu. Missouri Üniversitesi’nde tarih profesörüdür. The European Revolutions, 1848-1851 (Avrupa Devrimleri) adlı eseri başta olmak üzere, 19. yüzyıl Avrupası’nı siyasal, toplumsal ve dinsel dönüşümleriyle ele alan çok sayıda kitabı vardır.