Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri
Yusuf Akçura (1876-1935)

François Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri-Yusuf Akçura’da yalnızca bir biyografi sunmuyor, Türk Derneği’nin kurucuları arasında yer alan, Türk Yurdu dergisinin de yöneticiliğini yapmış Akçura’nın düşünce dünyasının izlerini çocukluğundan başlayarak sürüyor, Birinci Dünya Savaşı’ndaki çabalarından, Cumhuriyet kurulduktan sonra Meclis’te yürüttüğü çalışmalara dek bu izlerin eyleme nasıl dönüştüklerini inceliyor. Akçura’nın düşünce hayatına katkılarının, özgün fikirlerinin altını çiziyor. Döneminin diğer Türkçü düşünürlerinden farkını ortaya koyarak pantürkizmin mucidi Yusuf Akçura’yı, kendi eserleri ve düşünce hattı üzerinden değerlendirerek ihmal edilmiş eleştirel, modern ve yenilikçi yönünü ortaya çıkarıyor.

François Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri-Yusuf Akçura’da yalnızca bir biyografi sunmuyor, Türk Derneği’nin kurucuları arasında yer alan, Türk Yurdu dergisinin de yöneticiliğini yapmış Akçura’nın düşünce dünyasının izlerini çocukluğundan başlayarak sürüyor, Birinci Dünya Savaşı’ndaki çabalarından, Cumhuriyet kurulduktan sonra Meclis’te yürüttüğü çalışmalara dek bu izlerin eyleme nasıl dönüştüklerini inceliyor. Akçura’nın düşünce hayatına katkılarının, özgün fikirlerinin altını çiziyor. Döneminin diğer Türkçü düşünürlerinden farkını ortaya koyarak pantürkizmin mucidi Yusuf Akçura’yı, kendi eserleri ve düşünce hattı üzerinden değerlendirerek ihmal edilmiş eleştirel, modern ve yenilikçi yönünü ortaya çıkarıyor.

“İslâm ülkelerinde yüzyıllardan beri egemen olan fikrî tutum geleneklere saygı gösterme ve tefsir anlayışıydı. Geleneğin ve tefsirin iktidarının yerine, tarihin ve eleştirinin egemenliğini getirmeye çalışmak; şüphesiz ki bu bir düşünsel devrim niteliğindedir. Akçura, bu, tarihe ‘dönüş’ olgusunda ön planda yer alanlardan biriydi; tarih onu açık düşünceli, yaşadığı dünyayı en iyi anlayan aydınlardan biri kılmıştı. Akçura, dünya sahnesine yeni toplumsal, ekonomik ve siyasal güçlerin çıktığını kavramıştı. Türk toplumu er geç bu güçlerle karşı karşıya gelecekti.”

Paris Centre National de la Recherche Scientifique’ten (Paris Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi) emekli araştırma direktörü. Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye tarihi üzerine çalışmaları olan Georgeon’un Türkçede yayımlanmış başlıca eserleri şunlardır: Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri (Paul Dumont’la birlikte), çev. Ali Berktay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996; Doğu’da Kahve ve Kahvehaneler (Hélène Desmet’le birlikte yay. haz.), çev. Meltem Atik–Esra Özdoğan, YKY, 1999; Osmanlı İmparatorluğunda Yaşamak (Paul Dumont’la birlikte yay. haz.) çev. Maide Selen, İletişim Yayınları, 2000; Doğu’da Mizah (Irène Fenoglio’yla birlikte yay. haz.), çev. Ali Berktay, YKY, 2000; Osmanlı-Türk Moderleşmesi (1900-1930) Seçilmiş Makaleler, çev. Ali Berktay YKY, 2006; Sultan Abdülhamid, çev. Ali Berktay, Homer Kitabevi, 2006, ikinci basım, İletişim Yayınları, 2012; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da Ramazan, çev. Alp Tümertekin, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2018; Osmanlı İmparatorluğu ve Jön Türk Devrimi (Noémi Lévy-Aksu’yla birlikte yay. haz.), çev. Rıdvan Yüksel, Timaş Yayınları, 2022; Rakının Ülkesinde Osmanlı İmparatorluğu’ndan Erdoğan Türkiyesi’ne Şarap ve Alkol (14.-21. Yüzyıllar), çev. Renan Akman, İletişim Yayınları, 2023.

Kitabın Adı Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri
Alt Başlık Yusuf Akçura (1876-1935)
Orijinal Adı Aux Origines du Nationalisme Turc, Yusuf Akçura (1876-1935)
ISBN 9789750536434
Yayın No İletişim - 3412
Dizi Araştırma-İnceleme - 579
Alan Tarih
Sayfa 296 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 236,00 TL
Baskı 1. baskı - Nisan 2024
Yazar François Georgeon
Çeviren Alev Er
Editör Merve Öztürk
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Evrem Türköz
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit