Kamusallığın, kamusal alanın kuruluşu, işlevleri ve önemi... Vatandaşlığın siyasal anlamı... Burjuva toplumu/ sivil toplum ile devlet arasındaki ilişkinin dinamiği... Kamuoyunun yapısı ve etkileri... Frankfurt Okulu’nun yaşayan en önemli düşünürü Habermas, bu siyaset teorisi klasiğinde, modern siyasetin ve toplum kuramının bu temel kavram ve ilişkilerini inceliyor ve ihmale gelmez tartışma kapıları aralıyor.

Kamusallığın, kamusal alanın kuruluşu, işlevleri ve önemi... Vatandaşlığın siyasal anlamı... Burjuva toplumu/ sivil toplum ile devlet arasındaki ilişkinin dinamiği... Kamuoyunun yapısı ve etkileri... Frankfurt Okulu’nun yaşayan en önemli düşünürü Habermas, bu siyaset teorisi klasiğinde, modern siyasetin ve toplum kuramının bu temel kavram ve ilişkilerini inceliyor ve ihmale gelmez tartışma kapıları aralıyor...

1929’da doğdu. 1961-1964 yıllarında Heidelberg Üniversitesi’nde felsefe, 1964-1971 yıllarında Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji öğretti. 1971-1983 döneminde Max Planck Enstitüsü’nün yöneticiliğini yaptı. 1983’ten sonra yeniden Frankfurt’ta ders verdi. Eserleriyle, “Frankfurt Okulu/Eleştirel Teori” çizgisinde, Adorno, Horkheimer ve Marcuse’den sonraki kuşağın en önemli düşünürü olarak etkili oldu. Eserleri: Student und Politik (Friedeburg, Oehler ve Weltz’le birlikte, 1961); Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962, elinizdeki kitap); Theorie und Praxis (1963), Erkenntnis und Interesse (1968); Technik und Wissenschaft als Ideologie (1968. Türkçesi:‘İdeoloji’ Olarak Teknik ve Bilim, çev. Mustafa Tüzel, Yapı Kredi, 1993); Protestbewegung und Hochschulreform (1969). Bu kitapla Technik und Wissenschaft als Ideologie’nin İngilizcedeki bir derlemesinden oluşan Towards a Rational Society’nin Türkçesi: Rasyonel Bir Topluma Doğru, çev. Ahmet Çiğdem-Mehmet Küçük, Vadi, 1992); Zur Logik der Sozialwissenschaften (1970; genişletilmiş yeni baskısı: Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie - N. Luhmann’la beraber, 1982); Philosophisch-politische Profile (1971); Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus (1973); Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus (1976); Theorie des kommunikativen Handelns (1983); Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns (1984); Der philosophische Diskurs der Moderne (1985); Die Neue Unübersichtlichkeit (1985); Eine Art Schadenabwicklung (1987); Nachmetaphysisches Denken (1988); Faktizität und Geltung (1992).
Kitabın Adı Kamusallığın Yapısal Dönüşümü
Orijinal Adı Strukturwandel der Öffentlichkeit
ISBN 9789754704952
Yayın No İletişim - 438
Dizi Politika - 25
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 408 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 302 gr
Perakende Satış Fiyatı 88,00 TL
Baskı 16. baskı - Aralık 2021 (1. baskı - Kasım 1997)
Yazar Jürgen Habermas
Çeviren Tanıl Bora, Mithat Sancar
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hasan Deniz
Düzelti Mithat Sancar, Tanıl Bora, Yeliz Eke
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit