Kamusallığın Yeni Bir Yapısal Dönüşümü ve Müzakereci Demokrasi

Jürgen Habermas, 20. yüzyılın sosyal teoride en etkili eserlerinden biri olan kitabının, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü’nün temel tezlerini günümüz medya ve sosyal medya koşullarında yeniden tartışmaya girişiyor. Buna bağlı olarak, politik kamusallığı çökertmesinden endişe ettiği sağ popülizme karşı müzakereci demokrasinin olanaklarını sorguluyor. Kamusallığın Yeni Bir Yapısal Dönüşümü, çağın olağanüstü üretken filozofu Habermas’ın kamusal entelektüel kimliğinin altını çizen bir olgunluk eseri.

“Sosyal medyalarla, bütün kullanıcıları anlık-kendiliğinden ve hiçbir sınamaya tâbi olmayan müdahalelere davet eden serbestçe girilebilir alanlar oluşuyor. (...) Beğeni ve hoşnutsuzluk tıklarına indirgenerek etkisizleşmiş bu plebisiter ‘kamusallığın’ altyapısı, teknik ve ekonomik niteliklidir. Fakat ilke olarak, adeta redaksiyonel kamusallığın koşullarından azat olmuş, kendi bakış açılarından ‘sansürden’ kurtulmuş bütün kullanıcılar serbestçe girilebilen bu medya alanlarında anonim bir kamusal topluluğa hitap edebilir ve onun onayını almak için tanıtım yapabilirler. Bu alanlar tuhaf bir anonim mahremiyet kazanıyor gibi görünüyor: bugüne kadarki ölçütlere göre ne kamusal ne özel sayılabilirler, daha ziyade şimdiye dek özel mektup alışverişine tahsisli bir iletişimin şişip kabararak kamusallığa dönüşmesi olarak kavrayabiliriz bunu.”

Jürgen Habermas, 20. yüzyılın sosyal teoride en etkili eserlerinden biri olan kitabının, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü’nün temel tezlerini günümüz medya ve sosyal medya koşullarında yeniden tartışmaya girişiyor. Buna bağlı olarak, politik kamusallığı çökertmesinden endişe ettiği sağ popülizme karşı müzakereci demokrasinin olanaklarını sorguluyor. Kamusallığın Yeni Bir Yapısal Dönüşümü, çağın olağanüstü üretken filozofu Habermas’ın kamusal entelektüel kimliğinin altını çizen bir olgunluk eseri.

1929’da doğdu. 1961-1964 yıllarında Heidelberg Üniversitesi’nde felsefe, 1964-1971 yıllarında Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji öğretti. 1971-1983 döneminde Max Planck Enstitüsü’nün yöneticiliğini yaptı. 1983’ten emekli olduğu 1994’e kadar yeniden Frankfurt’ta ders verdi. Eserleriyle, “Frankfurt Okulu/Eleştirel Teori” çizgisinde, Adorno, Horkheimer ve Marcuse’den sonraki kuşağın en önemli düşünürü olarak etkili oldu. Almanya’da ve uluslararası 25 önemli ödüle layık görüldü. Türkçedeki eserleri: Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962; çev. Tanıl Bora - Mithat Sancar, İletişim, 1997); Technik und Wissenschaft als Ideologie (1968. Türkçesi: “İdeoloji” Olarak Teknik ve Bilim, çev. Mustafa Tüzel, Yapı Kredi, 1993), Zur Logik der Wissenschaften (1970, Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, çev. Mustafa Tüzel); Zukunft der menschlichen Natur (2001, İnsan Doğasının Geleceği, çev. Kaan H. Ökten, Everest Yayınları, 2003); Erläuterungen zur Diskursethik (1993, Söylem Etiği, çev. Seyit Coşkun, Fol Kitap, 2022); Der gespaltene Westen (2004, Bölünmüş Batı, çev. Dilman Muradoğlu, Yapı Kredi, 2016).

Kitabın Adı Kamusallığın Yeni Bir Yapısal Dönüşümü ve Müzakereci Demokrasi
Orijinal Adı Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik
ISBN 9789750534478
Yayın No İletişim - 3256
Dizi Politika - 229
Alan Felsefe
Sayfa 88 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 109,00 TL
Baskı 1. baskı - Şubat 2023
Yazar Jürgen Habermas
Çeviren Tanıl Bora
Editör Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Yağmur Yıldırımay Bayrakçı
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit