Meltem Türköz

Doktora eğitimini University of Pennsylvania’da folklor alanında tamamladı. “Bu soyadı alınmamış ise...”nin dayandığı doktora tezinin uyarlanmış hali, 2018 yılında, Pallgrave Macmillan tarafından Naming and Nation Building in Turkey: The 1934 Surname Law adıyla yayımlandı. University of Pennsylvania’da, Işık Üniversitesi’nde ve disiplinler arası eğitim girişimi Ege’de Atölye ile de etnografik ve deneyimsel eğitime dayalı dersler verdi. University of California, Berkeley Folklor Yüksek Lisans Programı’nda davetli misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. İlgi alanları arasında, erken Cumhuriyet dönemi toplumsal tarih, bellek, anlatı, sözlü tarihi metodolojisi, pragmatik dilbilim ve göstergebilim, yemek ve ritüel bulunmaktadır. American Folklore Society’nin yönetim kurulunda (2022-2024) görev yapmakta olan Türköz, son yıllarda geleneksel ve çağdaş kukla hakkında teorik ve uygulamalı ortak çalışmalar yapıyor ve Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışıyor.