"Bu soyadı alınmamış ise..."
Ulus İnşası ve Soyadları

Soyadı “siyaseti”, milli kimlik inşasının bir aracı. Meltem Türköz, kitabında öncelikle “soyadlandırmanın” bu yönüne odaklanıyor. Türk kimliğinin inşasında ve asimilasyon stratejilerinde Soyadı Kanunu’nun işlevini inceliyor. Gayrimüslim ve “yabancı” sayılan isim-soyadların durumuna ve Kürtçe isim meselesine değiniyor.

“Toplumsal ve kişisel kimlik göstergeleri olan isimler imparatorlukların ve ulus-devletlerin –şekil ve dillerini kontrol ederek– kanunlarla müdahale ettikleri unsurlar olmuşlardır. (…) Ulus-devletler, ideolojik değişimlere bağlı olarak soyadlarının dilini çeşitli şekillerde kontrol etmişlerdir. Teresa Scassa, devletlerin isimleri kontrol ettiği üç yol olarak ‘ayrıştırma, asimilasyon ve ulus inşasına’ işaret etmektedir.”

Soyadı “siyaseti”, milli kimlik inşasının bir aracı. Meltem Türköz, kitabında öncelikle “soyadlandırmanın” bu yönüne odaklanıyor. Türk kimliğinin inşasında ve asimilasyon stratejilerinde Soyadı Kanunu’nun işlevini inceliyor. Gayrimüslim ve “yabancı” sayılan isim-soyadların durumuna ve Kürtçe isim meselesine değiniyor.

Soyadı anlatıları ve tartışmaları üzerinden inceleme derinleşiyor. Nüfus memurlarının etkisine; sülale bağlarını, lakapları, etnik ve dinî kimlikleri sürdürme -veya gizleme- gayretlerini; “herkesin fantezisine göre bir isim uydurduğu” şikâyetlerini; soyadlarının muhakkak “-oğlu” ekiyle oluşturulmasını savunan muhafazakâr itirazları; soyadı değiştirme girişimlerini öğreniyoruz. Dil Devrimi’nden sonra unutulan bazı sözcüklerin ve öneklerin, soneklerin soyadlarında yaşamaya devam etmesi de, soyadı “folklorunun” ilginç bir ayrıntısıdır.

“Bu soyadı alınmamış ise...”, Türkiye’nin milli kimlik inşası ve modernleşme tarihinin ilginç bir faslına ışık tutuyor.

Doktora eğitimini University of Pennsylvania’da folklor alanında tamamladı. “Bu soyadı alınmamış ise...”nin dayandığı doktora tezinin uyarlanmış hali, 2018 yılında, Pallgrave Macmillan tarafından Naming and Nation Building in Turkey: The 1934 Surname Law adıyla yayımlandı. University of Pennsylvania’da, Işık Üniversitesi’nde ve disiplinler arası eğitim girişimi Ege’de Atölye ile de etnografik ve deneyimsel eğitime dayalı dersler verdi. University of California, Berkeley Folklor Yüksek Lisans Programı’nda davetli misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. İlgi alanları arasında, erken Cumhuriyet dönemi toplumsal tarih, bellek, anlatı, sözlü tarihi metodolojisi, pragmatik dilbilim ve göstergebilim, yemek ve ritüel bulunmaktadır. American Folklore Society’nin yönetim kurulunda (2022-2024) görev yapmakta olan Türköz, son yıllarda geleneksel ve çağdaş kukla hakkında teorik ve uygulamalı ortak çalışmalar yapıyor ve Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

Kitabın Adı "Bu soyadı alınmamış ise..."
Alt Başlık Ulus İnşası ve Soyadları
Orijinal Adı Naming and nation-building in Turkey
ISBN 9789750535901
Kapak Karse isminin işaret edildiği Zeki imzalı daktilo yazısı dilekçe ve liste
Yayın No İletişim - 3370
Dizi Araştırma-İnceleme - 572
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 224 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 178,00 TL
Baskı 2. baskı - Mart 2024 (1. baskı - Aralık 2023)
Yazar Meltem Türköz
Çeviren Meltem Türköz
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan Begüm Hazar Keleş
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Yağmur Yıldırımay Bayrakçı
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit