Simgeden Millete
II. Abdülhamid'den Mustafa Kemal'e Devlet ve Millet

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılı, bir yandan devletin uluslararası arenada kendisini söz sahibi bir aktör olarak tanımlamaya çalıştığı, diğer yandan bu söz sahibi aktörün artık törenlere sıkışmış ihtişamını, devletlik vasfını simgeler yoluyla yeniden öne çıkarmaya gayret ettiği bir dönemdir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılı, bir yandan devletin uluslararası arenada kendisini söz sahibi bir aktör olarak tanımlamaya çalıştığı, diğer yandan bu söz sahibi aktörün artık törenlere sıkışmış ihtişamını, devletlik vasfını simgeler yoluyla yeniden öne çıkarmaya gayret ettiği bir dönemdir. Farklı etnik köken ve dinden insanı birarada tutan imparatorluk idaresi, 19. yüzyılın son çeyreğinde tebaasına merkezi idareye bağlı homojen bir millet gibi davranmaya başlar, ama bu arada imparatorluk reflekslerinden de vazgeçemez. İhtişam ve azamet, arma ve madalyalardan dile, Osmanlı devletinin hükmettiği coğrafya kavrayışından uluslararası alandaki temsil ediliş biçimlerine kadar geniş bir çerçevede hüküm sürer. Bu süreç zaman zaman sömürgeci yönetimlerin, sömürgeleştirdikleri tebaaya gösterdikleri davranışlara ve “medenileştirme” teşebbüslerine benzeyen usûlleri de içerir.

Selim Deringil, bu kitapta biraraya getirilen uzun yılların emeğini yansıtan makalelerinde, 19. yüzyıl imparatorluk tarihinin simgesel üretim ve yeniden-üretim alanlarını ele alıyor. Din, millet, devlet tanımlarını ve bunların siyasal alandaki kullanımlarını, II. Abdülhamit döneminden Mustafa Kemal’e uzanan süreçte, “devlet aklı” ve pratiklerine bakarak inceliyor.

19 Ağustos 1951’de Ottawa’da doğdu. İsviçre, Fransa ve İngiltere’de eğitim gördü. 1978’de İngiltere’de University of East Anglia’da doktora derecesini aldı. 1979-2011 arasında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ders verdi. ABD, Fransa, İngiltere ve İsrail’de dersler verdi. Yayımlanan ilk kitabı Denge Oyunu: İkinci Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikası’dır. Ayrıca Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyet tarihi konusunda makaleleri vardır. İktidarın Sembolleri ve İdeoloji - II. Abdülhamit Dönemi (1876-1909) (Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, 2002) başlıklı kitabın İngilizcesi olan The Well - Protected Domains, Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire, 1876-1909, 2001’de “Turkish Studies Association Fuad Köprülü” Ödülü’nü aldı. Simgeden Millete: II. Abdülhamid’den Mustafa Kemal’e Devlet ve Millet 2007’de, 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde İhtida ve İrtidad 2017’de İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Halen Beyrut’ta Lebanese American University’de (LAU) ders veriyor.

Kitabın Adı Simgeden Millete
Alt Başlık II. Abdülhamid'den Mustafa Kemal'e Devlet ve Millet
ISBN 9789750504754
Yayın No İletişim - 1216
Dizi Araştırma-İnceleme - 208
Alan Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa 296 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 276 gr
Perakende Satış Fiyatı 200,00 TL
Baskı 6. baskı - Ağustos 2022 (1. baskı - Mart 2007)
Yazar Selim Deringil
Çeviren Saliha Nilüfer, Emre Gürbüz, Uğur Peçe
Editör Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Dizgi Hasan Deniz, Nurgül Şimşek
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Serap Yeğen, Belce Ünüvar
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset