Onur Gezer

Ankara’da doğdu. Ege Üniversitesi’nde tarih öğrenimi gördükten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi’nde başladığı “Osmanlılarda esrar” konulu tezini Anadolu Üniversitesi’nde tamamlayarak yüksek lisans derecesi aldı. Halen aynı üniversitenin tarih bölümünde Osmanlı dönemi toplumsal hayat alanında doktora ve diğer çalışmalarına devam etmektedir.