Çatışma Çözümleri ve Barış

2013 ilkbaharında başlayan Barış Süreci, Türkiye’de Kürt sorunu ve politikasında nasıl bir dönüm noktasını ifade ediyor? Onlarca yıllık sorunun bir çözüme kavuşmasında bir aşama mı bu, yoksa sürüncemenin yeni bir merhalesi mi? Çatışmasızlık ortamından veya uzunca bir ateşkesten öte bir barış ufku görünüyor mu? Murat Aktaş’ın birçok uzmanın katkısını bir araya getiren derlemesinde, bu sorulara cevap aranıyor.

2013 ilkbaharında başlayan Barış Süreci, Türkiye’de Kürt sorunu ve politikasında nasıl bir dönüm noktasını ifade ediyor? Onlarca yıllık sorunun bir çözüme kavuşmasında bir aşama mı bu, yoksa sürüncemenin yeni bir merhalesi mi? Çatışmasızlık ortamından veya uzunca bir ateşkesten öte bir barış ufku görünüyor mu? Murat Aktaş’ın birçok uzmanın katkısını bir araya getiren derlemesinde, bu sorulara cevap aranıyor.

Kürt sorununda Barış Süreci’ni uluslararası politikadaki ve Ortadoğu’daki güncel gelişmeleri hesaba katmadan yorumlamak mümkün olmadığı gibi, güncelliğin gündemine sıkışarak kavramak da mümkün değil. Kitap, her iki boyutun da hakkını veriyor. Barışın siyasi ve teorik bağlamını tartışırken, dünyada çatışmalı süreçlerden çıkış
deneyimleri hakkında verimli bir mukayese çerçevesi sunuyor. Barış algılarını ve tasavvurlarını, barış sürecinin olmazsa olmaz verileri ve özneleri olarak inceleyerek… Sınıfsal boyutu, feminist yaklaşımın imkânlarını da analizin alet çantasına katarak…

Ve barışın daima çok değerli ve çok zor olduğunu hep bilerek…

Cengiz Aktar, Murat Aktaş, Hamit Bozarslan, Sabri Ciğerli, Ayşe Betül Çelik, Erol Katırcıoğlu, E. Fuat Keyman, Abdullah Kıran, Nazan Üstündağ, Ömer Tekdemir, Güneş Murat Tezcür ve Kerim Yıldız’ın yazılarıyla.

Kitapta yer alan bölümler
Çözüm Süreci, Müzakere, Güven ve Demokrasi E. Fuat Keyman
Kürt Siyasal Üstyapısının AB ve Barış Süreci ile Yeniden Kavramsallaştırılması: "Kavgacı Demokrasi", Çifte Moment ve Karşı-Hegemonya Ömer Tekdemir
Ortadoğu'da Şiddet ve Kürtler: 1990'lar ve 2010'lar Hamit Bozarslan
Türkiye'de 2010'larda Kürt Meselesi Hamit Bozarslan
Suriye, Kürtler ve Barış Abdullah Kıran
Kürt Meselesi'ni Dönüştürmede Toplumsal Mutabakat İhtiyacı: Neden, Nasıl, Kimle? Ayşe Betül Çelik
Türkiye'de Silahlı Çatışmanın Medcezirleri ve Zor Bir Barış Güneş Murat Tezcür
Dünyada Barış Süreçleri ve Çözüme Giden Yolda AKP ve Kürt Hareketi'nin Çatışan Toplumsal Tahayyülleri Nazan Üstündağ
Barışı Kurmak Cengiz Aktar
Kuzey İrlanda Barış Süreci ve Alınacak Dersler Murat Aktaş
Çözüm ve Dönüşüm Süreçlerine İlişkin Teorik ve Pratik Yaklaşımlar Kerim Yıldız
Hakikatleri Araştırma ve Uzlaşma Komisyonları: Nasıl Bir Barış Olacak? Kim Kimi Affedecek? Murat Aktaş, Sabri Ciğerli
Kültürel Kimlikler, Sınıflar ve Kutuplaşma Erol Katırcıoğlu
Feminist Bir Bakış Açısından Barış Süreci Nazan Üstündağ
Fransa’da Paris 7 Denis Diderot Üniversitesi Siyaset Sosyolojisi Bölümü’nde doktorasını tamamlayan Aktaş, 2011 yılından beri Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye, Avrupa Birliği’nin Ortadoğu politikaları, Kürt Meselesi ve İslâmofobi konularında çalışan Aktaş’ın Avrupa Birliği, Ortadoğu, küreselleşme, federalizm ve demokrasi ile kadın hakları mücadeleleri konularında akademik çalışmaları bulunmaktadır. Aktaş, Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayımlanan Başkanlık Sistemi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Türkiye İçin Değerlendirmeler, Arap Baharı: Ortadoğu’da Demokrasi Arayışı ve Türkiye Modeli ile İngilizce olarak yayımlanan The Arab Uprisings and The Struggle Of Soft Powers In The Middle East isimli kitapların editörü ve yazarlarındandır. Halen Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı olan Aktaş, Siyaset Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi derslerine girmektedir.
Kitabın Adı Çatışma Çözümleri ve Barış
ISBN 9789750515859
Yayın No İletişim - 2041
Dizi Bugünün Kitapları - 171
Alan Politika/Siyaset, Sosyoloji
Sayfa 389 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 325 gr
Perakende Satış Fiyatı 10,00 TL
Baskı 1. baskı - Ağustos 2014
Derleyen Murat Aktaş
Editör Tanıl Bora, Kıvanç Koçak
Kapaktaki Görsel Aydan Çelik
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Oben Üçke
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset