Nazan Üstündağ

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. 2005 yılında Indiana Üniversitesi’nde “Moderne Ait Olmak: Türkiye Kentlerinde Kadınların Çilesi ve Öznellikleri” isimli doktora tez çalışmasını bitirmiştir. Sağlık reformu konusunda bir kitap derlemiştir. Çalışmaları postkolonyalite, feminist teori, anlatı metotları, devlet ve şiddet çalışmaları ve devlet etnografyası konularını içermektedir. 2013’ten beri dünyada barış süreçleri hakkında yazılar yazmaktadır. Özgür Gündem, Feminist Yaklaşımlar, Bianet ve T24’te aktüel yazıları yer almaktadır. Ayrıca Türkiye Jadaliyya sayfasının editörlerindendir. Barış için Kadın Girişimi, Barış için Akademisyenler ve Barış Meclisi’nin ku-rucularındadır.