Avrupa'da ve Türkiye'de Sağlık Politikaları

Sağlık hizmetleri, devletin vatandaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların daima başında gelir. Ama bu hizmetler, nüfusun kaçta kaçını kapsar, kimleri ‘görmezden gelir’? Gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde, sağlık bir vatandaşlık hakkına dönüşürken, dünyanın öteki bölgeleri de bu reform “rüzgârlarına” kapılıyorlar. IMF ile Dünya Bankası’nın da desteklediği bu insanî tutumun gerçek nedeniyse, insanları küresel piyasa oyununda tutmak.

Sağlık hizmetleri, devletin vatandaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların daima başında gelir. Ama bu hizmetler, nüfusun kaçta kaçını kapsar, kimleri ‘görmezden gelir’? Gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde, sağlık bir vatandaşlık hakkına dönüşürken, dünyanın öteki bölgeleri de bu reform “rüzgârlarına” kapılıyorlar. IMF ile Dünya Bankası’nın da desteklediği bu ‘insanî’ tutumun gerçek nedeniyse, insanları küresel piyasa oyununda tutmak. Elbette her yeni reform paketiyle, özel sektörün sağlık alanındaki işgali genişliyor ve devletin tek başına hizmet vermesinin etkin olmadığı ileri sürülerek, maaşlı sağlık personeli istihdamının daraltılması öneriliyor. Gelişmekte olan ülkeler, reformları kendi koşullarına göre eğip bükerek, vaat edilen eşitlik ve hakkaniyet koşullarını en başta ortadan kaldırıyorlar. Peki ya Türkiye? Nüfusun tamamını kapsamaktan uzak “Genel Sağlık Sigortası” tasarısı, primlerini ödemeyenlerin sağlık hizmetinden mahrum bırakılmasını esas alıyor. Prim sistemi üzerine kurulan bir sağlık sigortasının, Türkiye gibi ekonomik istikrarsızlıkların hüküm sürdüğü bir ülkede yol açabileceği felaketleri düşünmek bile korkutucu. Avrupa’nın farklı ülkelerinden akademisyenlerin, Avrupa’daki “sağlık hizmetleri” kavramını ve uygulamaların tarihini ele aldıkları, sorunlarını ulusal ölçeklerde tartıştıkları ve reform önerilerini değerlendirdikleri bu kitap, sağlık hizmetinin devletin vatandaşa karşı asli görevi olduğunu ve yaratılmaya çalışılan ‘müşteri-satıcı’ ilişkisinin çarpıklığını bir kez daha tüm açıklığıyla gözler önüne seriyor.

Kitapta yer alan bölümler
Sağlıkta Reform Salgını Tuba Ağartan
Türkiye’de Sağlık Sisteminin Dönüşümü: Bir Devlet Etnografisi Nazan Üstündağ, Çağrı Yoltar
Piyasa ve Politika Arasında Sağlık Hizmetleri’nin Konumu Colin Leys
Türkiye’de Sağlık Reformunun Tarihçesi Ayşen Bulut
Doğu Avrupa’da Sağlık Reformu Peter P. Groenewegen
Güney Avrupa’da Sağlık Reformu Ana Marta Guillén
Yunanistan’da Sağlık Reformu Ioannais Yfantopoulos
Sağlık Reformlarında Bir Akdeniz Paradigması Oluşturulabilir Mi? Guido Giarelli
Sağlık Politikaları Sürecinde Öğrenme Richard Freeman

Halen State University of New York, Binghamton ve Koç üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalışan Çağlar Keyder, Boğaziçi Üniversitesi’nden emekli olmuştur. İktisat tarihi alanındaki doktorasını University of California, Berkeley’den almıştır; araştırmaları tarihsel sosyoloji, ekonomi politik, kent sosyolojisi ve sosyal politikalar alanında yoğunlaşmaktadır. Eserleri arasında Türkiye’de Devlet ve Sınıflar (İletişim, 1989), Ulusal Kalkınmacılığın İflası (Metis, 1993), Memalik-i Osmaniye’den Avrupa Birliği’ne (İletişim, 2003) ile derlediği Doğu Akdeniz’de Liman Kentleri (Tarih Vakfı, 1994), İstanbul: Küresel ve Yerel Arasında (Metis, 2000), Mekân ve Millet (Koç Üniversitesi Yayınları, 2018) bulunmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. 2005 yılında Indiana Üniversitesi’nde “Moderne Ait Olmak: Türkiye Kentlerinde Kadınların Çilesi ve Öznellikleri” isimli doktora tez çalışmasını bitirmiştir. Sağlık reformu konusunda bir kitap derlemiştir. Çalışmaları postkolonyalite, feminist teori, anlatı metotları, devlet ve şiddet çalışmaları ve devlet etnografyası konularını içermektedir. 2013’ten beri dünyada barış süreçleri hakkında yazılar yazmaktadır. Özgür Gündem, Feminist Yaklaşımlar, Bianet ve T24’te aktüel yazıları yer almaktadır. Ayrıca Türkiye Jadaliyya sayfasının editörlerindendir. Barış için Kadın Girişimi, Barış için Akademisyenler ve Barış Meclisi’nin ku-rucularındadır.

Tuba Ağartan 1998 yılında lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini ise 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden almıştır. Doktora derecesini 2008 yılında State University of New York (SUNY) Binghamton Üniversitesi’nden almış olup, halen ABD’de Providence College Sağlık Politikaları ve Yönetimi Programı’nda öğretim üyesidir. Uzmanlık alanları karşılaştırmalı sağlık sistemleri, sağlık sosyolojisi ve sağlık alanında reform konularıdır. 

Kitabın Adı Avrupa'da ve Türkiye'de Sağlık Politikaları
ISBN 9789750505300
Yayın No İletişim - 1257
Dizi Araştırma-İnceleme - 216
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 231 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 192 gr
Perakende Satış Fiyatı 164,00 TL
Baskı 6. baskı - Eylül 2019 (1. baskı - Eylül 2007)
Derleyen Çağlar Keyder, Nazan Üstündağ, Tuba Ağartan, Çağrı Yoltar
Çeviren Meltem Karatoprak
Editör Berna Akkıyal
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Resmi Ahmet Güler
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Barış Sağlam
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset