Berna Akkıyal

1917 (Yayın Sekreteri)
Bilinmeyen Şaheser (Yayına Hazırlayan)
Camus (Editör)
Devrim Üzerine (Editör)
Eleştiri, Norm ve Ütopya (Yayın Sekreteri)
Kan ve İnanç (Editör)
Manevralar (Editör)
Solgun Ateş (Editör)
Sovyet Yüzyılı (Editör)
Virginia Woolf (Editör)