Platon Neden Yazdı?

Platon neden yazdı? Öğretmeni Sokrates için felsefe sözlü bir pratikti. Sokrates’in yazı ve taklit karşıtı fikirlerini diyaloglarına konu edinen Platon ise yazıyı kullandı, çünkü yazılı metinlerin de metaforlar, imgeler ve sembollerle sözlü söylem gibi canlı ve söylediğini savunabilen bir dil yaratabileceğini düşünüyordu.
Platon neden yazdı? Öğretmeni Sokrates için felsefe sözlü bir pratikti. Sokrates’in yazı ve taklit karşıtı fikirlerini diyaloglarına konu edinen Platon ise yazıyı kullandı, çünkü yazılı metinlerin de metaforlar, imgeler ve sembollerle sözlü söylem gibi canlı ve söylediğini savunabilen bir dil yaratabileceğini düşünüyordu.
MÖ 4. yüzyıl Atinası’nda dilsel iktidarı keşfeden Platon, felsefenin Atina kültüründe bir değişim yaratması, toplumsal ve politik yaşamı dönüştürmesi için yazdı. Yazı sayesinde felsefe, yalnızca seçkin yönetici sınıfa değil, tüm vatandaşlara yönelik bir eğitim aracı niteliğine kavuşacaktı. Danielle S. Allen, felsefeyi yazıda var etme tasarısından yola çıkarak, Platon’un bir politikacı, hatta bir politik lider olduğunu ortaya koyuyor ve Platon’un savunduğu fikirlerin Atina politikasındaki tartışmalara etkilerini izleyerek, Platon’un yazdıklarının politikayı nasıl dönüştürdüğünü inceliyor. Özellikle MÖ 330’larda politikacılar arasındaki Kültür Savaşı’nda safların, Platon’un fikirlerini sahiplenme ya da sahiplenmeme üzerinden çizildiğini ileri sürerek Sokrates’ten sonra felsefe ile politikanın yollarının ayrıldığı görüşüne karşı çıkan Allen, felsefe, politika, sanat tarihi, düşünce tarihi gibi alanlarda Platon’un fikirleri üzerine yürütülen tartışmaların şimdiye kadar görmezden geldiği “O halde Platon neden yazdı?” sorusunu gündeme getiriyor ve fikirler ile olaylar, dil ile iktidar arasındaki ilişkilerin izini sürmek için yeni bir model sunuyor.

Demokrasi kuramı, politika sosyolojisi ve politik düşünce tarihi konularında pek çok çalışmaya imza atmış bir politika kuramcısıdır. Uzmanlık alanları, Atina şehir devletinin ve ABD'nin politika ve hukuk tarihi; dil ve politika ilişkisi; Yunan, Roma, erken modern ve Amerikan politik düşünce tarihidir. Halen Princeton Üniversitesi Sosyal Bilimler İleri Çalışmaları Enstitüsü'nde çalışmaktadır. Önceki yıllarda Talking to Strangers: Anxieties of Citizenship since Brown v. Board of Education (2006), The World of Prometheus: The Politics of Punishing in Democratic Athens (2002) başlıklı iki kitabı yayımlanmıştır.
Kitabın Adı Platon Neden Yazdı?
Orijinal Adı Why Plato Wrote
ISBN 9789750509445
Kapak "Atina Okulu", 1509
Yayın No İletişim - 1650
Dizi Başvuru - 63
Alan Felsefe
Sayfa 312 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 254 gr
Perakende Satış Fiyatı 232,00 TL
Baskı 1. baskı - Eylül 2011
Yazar Danielle S. Allen
Çeviren Ayşe Lucie Batur
Editör Berna Akkıyal
Kapak Suat Aysu
Kapak Resmi Raffaello
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Burcu Tunakan
Dizin Burcu Tunakan
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset