SSCB tarihin karanlığına karışmış gibi görünse de, geçtiğimiz yüzyıla vurduğu damga ve günümüzde süren etkisiyle, hâlâ önemli bir araştırma alanı. Fakat bu tarih, uzun bir süre boyunca, hem gerekli bilgi ve belgelere ulaşmanın güçlüğünden hem de Sovyet rejiminin gerçeklerini örten ideolojik perdenin varlığı nedeniyle yazılamadı.

SSCB tarihin karanlığına karışmış gibi görünse de, geçtiğimiz yüzyıla vurduğu damga ve günümüzde süren etkisiyle, hâlâ önemli bir araştırma alanı. Fakat bu tarih, uzun bir süre boyunca, hem gerekli bilgi ve belgelere ulaşmanın güçlüğünden hem de Sovyet rejiminin gerçeklerini örten ideolojik perdenin varlığı nedeniyle yazılamadı. Moshe Lewin Sovyet Yüzyılı’nda, yakın zamana kadar girilemeyen arşivlerdeki belgeler üzerinde ayrıntılı bir araştırma yaparak, tüm karmaşıklığıyla bu tarihin izini sürüyor. Lewin, demografi, ekonomi, kültür ve politik baskı gibi hayati unsurları öne çıkararak, bugüne kadar bütünüyle anlaşılması mümkün olmamış bir sistemin işleyişini bizlere sunuyor. Sovyet Yüzyılı, basit ve çizgisel bir hikâyeden yola çıkarak bu hikâyenin sürekliliklerini, kopuş noktalarını Ekim 1917’deki başlangıcından, 1980’lerdeki çöküş sürecine kadar, Stalinist diktatörlük ve Kruşçev’in imkânsız reformlarıyla geçen yılları da resmederek ayrıntılarıyla ele alıyor.

“Muhtemelen SSCB üzerine çalışan hiçbir Batılı tarihçi, Moshe Lewin gibi, –savaş döneminde genç bir asker olarak– Stalin döneminden Komünizm sonrasındaki günlere kadar Rus halkı içinde yaşama deneyimine sahip olmamış ve Sovyet dönemine ilişkin arşivleri ve literatürü ele almamıştır. Lewin, Sovyet Yüzyılı’ndaki fikirleriyle, Sovyet tarihini geçtiğimiz yüzyılın ideolojik birikiminden kurtarmak yolunda önemli bir katkı sağlıyor ve bu tarihi anlamak isteyen herkes için temel bir eser sunuyor.”
ERIC HOBSBAWM

(1921-2010) Polonya’da doğdu. 1961’de Tel Aviv Üniversitesi’nden mezun oldu; 1964’te Sorbonne Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. Uzun yıllar Pennsylvania Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yapmıştır. Rusya ve Sovyetler Birliği üzerine çalışan en ünlü eleştirel tarihçilerden biridir. Bu konularda yazdığı çok sayıda kitabın bazıları şunlardır: Russian Peasant and Soviet Power (1968), Political Undercurrents in Soviet Economic Debates (1974), The Making of the Soviet System (1985), The Gorbachev Phenomenon (1988), Stalinism and the Seeds of Soviet Reform: the Debates of the 1960’s (1991), Russia USSR-Russia: The Drive and Drift of a Superstate (1995). Sovyet Yüzyılı, 1976 yılında yayımlanan Lenin’s Last Struggle (1968) [Lenin’in Son Mücadelesi, çev. A. Muhittin, Yücel Yay.] başlıklı çalışmasının ardından Türkçe’ye çevrilen ilk kitabıdır.

Kitabın Adı Sovyet Yüzyılı
Orijinal Adı The Soviet Century
ISBN 9789750506123
Yayın No İletişim - 1332
Dizi Tarih - 50
Alan Tarih
Sayfa 510 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 412 gr
Perakende Satış Fiyatı 110,00 TL
Baskı 6. baskı - Haziran 2022 (1. baskı - Eylül 2008)
Yazar Moshe Lewin
Çeviren Renan Akman
Editör Berna Akkıyal
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Barış Sağlan
Dizin Özgür Yıldız
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset