Moshe Lewin

(1921-2010) Polonya’da doğdu. 1961’de Tel Aviv Üniversitesi’nden mezun oldu; 1964’te Sorbonne Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. Uzun yıllar Pennsylvania Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yapmıştır. Rusya ve Sovyetler Birliği üzerine çalışan en ünlü eleştirel tarihçilerden biridir. Bu konularda yazdığı çok sayıda kitabın bazıları şunlardır: Russian Peasant and Soviet Power (1968), Political Undercurrents in Soviet Economic Debates (1974), The Making of the Soviet System (1985), The Gorbachev Phenomenon (1988), Stalinism and the Seeds of Soviet Reform: the Debates of the 1960’s (1991), Russia USSR-Russia: The Drive and Drift of a Superstate (1995). Sovyet Yüzyılı, 1976 yılında yayımlanan Lenin’s Last Struggle (1968) [Lenin’in Son Mücadelesi, çev. A. Muhittin, Yücel Yay.] başlıklı çalışmasının ardından Türkçe’ye çevrilen ilk kitabıdır.