Kapitalizm, yalnızca emeğin sömürülmesi üzerine bina edilmemiştir; emeğin niteliğini değiştirmiş, onu kendisine tâbi kılmış, bu tâbiyet ilişkisini hoyrat bir biçimde sürekli yeniden biçimlendirmiştir de. Sadece kadın emeğinin değil, doğanın da erkek bir akıl tarafından dönüştürülmesiyle belirlenmiş bir biçimleniştir bu...Son Sömürge: Kadınlar, kapitalizmin proletaryayı nasıl yeni bir kimliğe dönüştürdüğünün de çarpıcı bir betimlemesini sunuyor; Üçüncü Dünya kadınlarının yalnızca dünya ekonomisine entegre edilmiş pasif mağdurlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda direnişin gayet yaratıcı biçimlerini nasıl geliştirdiğini de gösteriyor.

Kapitalizm, yalnızca emeğin sömürülmesi üzerine bina edilmemiştir; emeğin niteliğini değiştirmiş, onu kendisine tâbi kılmış, bu tâbiyet ilişkisini hoyrat bir biçimde sürekli yeniden biçimlendirmiştir de. Sadece kadın emeğinin değil, doğanın da erkek bir akıl tarafından dönüştürülmesiyle belirlenmiş bir biçimleniştir bu. Kuşkusuz kadın emeğinin sömürüsü, kapitalist ilişki ağı içerisinde, salt emek sömürüsünden fazlasını ihtiva eder. Oysa, cinsiyet politikalarıyla içli dışlı olan, patriyarkanın bencil yüzünü bağrına basan ekonomi politik için ortada yadsınacak bir durum yoktur elbette. Bu nedenle, metropollerden Üçüncü Dünya’ya, biçim ve içerik değiştirerek, kadınların direnç mekanizmalarını keşfedip bunlara karşı tedbirlerini de alarak yayılan kapitalist mübadele ilişkileri içinde, kadın emeği yeniden ele alınmak zorundadır. Son Sömürge: Kadınlar, hem kapitalist zihniyet dünyasının beklenti ve düzenlemeleriyle hem de bu iktisadi sistemin erkek akıl tarafından nasıl doğallaştırıldığı ile ilgili zengin bir tartışma sunuyor. Alanındaki önemli kaynaklar arasında sayılan bu kitap, dünyanın metropollerinden Üçüncü Dünya’ya uzanan aktarımları, benzer cinsiyet politikalarının hangi iktisadi rasyonellerle bütünleştiğini gözler önüne seriyor. Ancak burada, yalnızca mağdurların hikâyesi üzerine kurulmuş bir ağıt değil, kadınların kadınlar aleyhindeki politikalara karşı nasıl direndiklerinin, nasıl yeni mücadele araçları keşfettiklerinin öyküsü de var. Son Sömürge: Kadınlar, kapitalizmin proletaryayı nasıl yeni bir kimliğe dönüştürdüğünün de çarpıcı bir betimlemesini sunuyor; Üçüncü Dünya kadınlarının yalnızca dünya ekonomisine entegre edilmiş pasif mağdurlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda direnişin gayet yaratıcı biçimlerini nasıl geliştirdiğini de gösteriyor.

Hintli Kadınlar ve Ataerkil Düzen (1980) de dâhil olmak üzere birkaç kitabın yazarıdır. 1979 senesinde Lahey’deki Sosyal Çalışmalar Enstitüsü’nün Kadın Çalışmaları Programı’nın başkanı oldu. Köln Fachhochschule’de sosyoloji profesörüdür.
Bielefeld Üniversitesi’nde sosyoloji profesörüdür. Kuramsal alanda yaptığı çalışmalarında, kapitalist toplumda kadın emeği teorisi ile özel olarak ilgilenmektedir.
Feminist toplum teorisinin ilgi alanına giren meseleleri konu alan çalışmalara imza atmış bir sosyolog ve iksatçıdır.
Kitabın Adı Son Sömürge: Kadınlar
Orijinal Adı Women: The Last Colony
ISBN 9789750505751
Yayın No İletişim - 1296
Dizi Politika - 68
Alan Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Politika/Siyaset
Sayfa 279 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 230 gr
Perakende Satış Fiyatı 76,50 TL
Baskı 3. baskı - Nisan 2018 (1. baskı - Mart 2008)
Yazar Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen, Claudia Von Werlhof
Çeviren Yıldız Temurtürkan
Editör Berna Akkıyal
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Nurgül Şimşek
Düzelti Ceren Kınık
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset