Veronika Bennholdt-Thomsen

Bielefeld Üniversitesi’nde sosyoloji profesörüdür. Kuramsal alanda yaptığı çalışmalarında, kapitalist toplumda kadın emeği teorisi ile özel olarak ilgilenmektedir.